GAPFs Goodwill Ambassadörer 2017 presenterades under Fadimes minneshögtid på Berns 22 januari 2017.

Vi har inlett ett samarbete med GAPF-ambassadörer bland människorättsaktivister, politiker, författare, journalister och artister med flera som ska bidra till att frågan kring hedersrelaterat våld hålls aktuell även i år. GAPF har nu ett antal Goodwill Ambassadörer och de kommer på olika sätt att bidra i arbetet mot det hedersrelaterade våldet.

Vill du veta mer om att vara att vara Goodwill Ambassadör för GAPF? Läs mer här (PDF)
Är du intresserad av att vara Goodwill Ambassadör 2017? Fyll i ansökan här (DOCX) och skicka din intresseanmälan till: anmalan@gapf.se

 

Anna Gullberg, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Anna Gullberg
Anna Gullberg, chefredaktör och ansvarig utgivare för Gefle Dagblad, Mittmedia, samt utgivare för Mitt Gävle. Journalist. Driver mediepodden GullbergNordström om medieutveckling och journalistik.
– GD är en liberal tidning med den enskilda människan i centrum, där frågor om frihet och allas lika värde är centrala. GAPFs frågor knyter på ett starkt sätt an till det. Kvinnans rätt att vara sin egen, att äga sin frihet. GD har under 2016 ägnat mycket plats åt att skriva om hedersvåld och har tagit upp frågor kring religiöst förtryck och sedan snart två år tillbaka granskat islamistisk extremism

Annika Jankell, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Annika Jankell
Annika Jankell, journalist och programledare i Stockholm.
– Under studier i USA på 80-talet fick jag för första gången upp ögonen för hedersrelaterat våld då jag lärde känna en flicka som flytt från sin familj på grund av kärlek till fel person. Sen dess har jag haft ett djupt engagemang mot hedersrelaterat våld, barnäktenskap och könsstympningar. Det är samhällets ansvar att förebygga och stödja de som ligger i riskzonen för att bli offer. Vi är alla en del av samhället och därför bör vi alla verka för nolltolerans mot hedersrelaterat våld. Oavsett religion, kultur eller tradition – varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv.

Asal Narimani, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Asal Narimani
Asal Narimani, samordnare på Brottsofferjouren Värmland.
– Som samordnare på Brottsofferjouen Värmland arbetar jag med att utbilda om hedersrelaterat våd och förtryck, jag träffar många yrkesverksamma men även personer som är utsatta för våld och förtyck. Jag driver frågan som fritidspolitiker och genom mitt engagemang i Liberala Kvinnor Värmland där jag är ordförande. Jag tycker att det är viktigt att ta ställning mot kulturrelativism och att inte tumma på individens fri- och rättigheter oavsett kön, religion eller kultur.

Camilla Starck, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Camilla Starck
Camilla Starck, ST-läkare i psykiatri, Stockholm.
– Ett av de argument jag brukar använda för att få andra att engagera sig mot hedersförtryck är att jämlikhet mellan män och kvinnor är den främsta prediktorn för stabilitet inom och mellan länder. Om flickor och kvinnor runt om i världen får ökade rättigheter och möjligheter kommer det leda till färre väpnade konflikter mellan länder och inom länder. Hedersnormer har här en stor betydelse. Utöver detta är det för mig uppenbart att den grupp unga som lever under hedersförtryck är den sannolikt mest utsatta i vårt samhälle.

Carolin Dahlman, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Carolin Dahlman
Carolin Dahlman, politisk redaktör för Kristianstadsbladet (lib). Deltar även i TV4:s nyhetspanel varannan fredag samt debatterar flitigt i sociala medier. Författare till boken Frihet och feminism.
– Jag har länge arbetat för att människor ska få så stor frihet som möjligt att kunna utforma sina liv enligt egna drömmar och värderingar. Jag är liberal och feminist, och naturligtvis inbegriper det tanken att kvinnor ska få gifta sig med vem de vill och inte begränsas av familjens regler.

Caroline Thelning, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Caroline Thelning
Caroline Thelning, strategisk projektledare inom marknadsföring i Göteborg.
– För mig är jämlikhet, jämställdhet och ett liv utan våld och övergrepp självklarheter. Här har Sverige gått bakåt i utvecklingen – svenska politiker och myndigheter har varit senfärdiga att upprätthålla dessa självklarheter. Jag upplever att de t o m har accepterat att backa på dem.

Christer Fuglesang, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Christer Fuglesang
Christer Fuglesang, Sveriges hittills ende astronaut och docent i experimentell partikelfysik i Stockholm.
– Jag är starkt kritiskt till att så kallat ”heders”-våld kan förekomma i vårt land! Myndigheter och politiker har misslyckats att motarbeta denna djupt odemokratiska kultur. Varje individ måste själv få bestämma över sitt liv – det är en fundamental norm vi har och som alla måste lära sig att acceptera. Med utbildning, opinionsbildning, lagstiftning och uppföljande av lagarna kommer det att gå! GAPF utför här ett oerhört viktigt arbete på den vägen.

Fatima Brobeck Khan, GAPF Goodwill Ambassadör 2017

Foto: ©Elisabeth Ohlson Wallin

Fatima Brobeck Khan
Fatima Brobeck Khan, advokat på Advokatbyrån Elisabeth Fritz i Stockholm, med en master i mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberginstitutet i Lund.
– Genom mitt arbete som advokat kämpar jag för att ge brottsoffer upprättelse och tillvarata deras rättigheter under rättsprocessen. Jag brinner för frågorna om våld i nära relation och hedersrela-terat våld och förtryck, särskilt frågorna om tvångs- och barn-äktenskap samt könsstympning. Att sådant sker i Sverige idag är ett misslyckande. Ännu större misslyckande är att så få fall leder till åtal och fällande dom. Vi får inte sluta uppmärksamma de här frågorna och kunskapen måste bli bättre inom rättsväsendet, skola, sjukvård och socialtjänst. Straffen måste blir strängare och brottsoffer måste erbjudas fullgott skydd oavsett var i landet de bor.

Hannes Sigurjónsson, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Hannes Sigurjónsson
Hannes Sigurjónsson, specialistläkare och aktiv forskare i rekonstruktiv plastikkirurgi i Stockholm. Arbetar bland annat med rekonstruktion av könsstympade kvinnors underliv. Medgrundare till Desert Flower Foundation Scandinavia (DFFS), vilka har som mål att kämpa mot könsstympning i Sverige.
– DFFS verkar främst genom utbildning och information till sjukvårdspersonal och andra verksamma som kan komma i kontakt med könsstympade flickor/kvinnor. Detta för att kunna förebygga och upptäcka flickor i riskzonen i tid, men även att förmedla kunskapen expertteamet har i behandling och bemötande av könsstympade flickor/kvinnor.

Harald Ullman, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Harald Ullman
Harald Ullman grundare och VD för PR-byrån Ullman PR i Stockholm. 2007 grundade han Stiftelsen läxhjälpen, som hjälper ungdomar i högstadiet i utanförskapsområden att komma in på gymnasiet.
– Känner mig ytterst engagerad i de frågor GAPF driver. Vi ska inte tillbaka till medeltiden och kvinnor som kommer från trakter där hedersvåld tillämpas ska ha samma frihet som svenska kvinnor i ett modernt sekulariserat Sverige. I övrigt är jag mycket engagerad i att hjälpa i huvudsak invandrarungdomar att komma in i gymnasiet.

Isabelle Leckne, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Isabelle Leckne
Isabelle Leckne, kommunikatör med bakgrund bl a inom Nobelstiftelsen och Svenska handelskammaren i New Delhi.
– Under mina två år i Indien så blev jag medveten om hur synen på kvinnor ser ut såväl i västerländska samhällen som i asiatiska kulturer. Indien lider också av en hedersrelaterad kultur där det förekommer att döttrar våldtas och mördas av sina egna pappor om de faller för ”fel” man. Jag har nu återvänt till Sverige och engagerar mig i GAPF för att dessa frågor är högst relevanta i det Sverige vi möter idag.

Johanna Lindgren, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Johanna Lindgren
Johanna Lindgren, advokat på Edelbergs Advokatbyrå i Norrköping, med inriktning på humanjuridik.
– Jag är fast övertygad om att det genom myndigheters förändrade förhållningssätt och arbetsmetoder, samt genom samverkan med organisationer som GAPF går att förebygga, motverka och i högre utsträckning lagföra hedersrelaterat våld och förtryck.

Lasse Mattila, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Lasse Mattila
Lasse Mattila, författare, föreläsare och handledare i frågor om utsatthet och utanförskap. Arbetat med barn och unga i utsatta situationer, som socialsekreterare och skolkurator, i 20 år.
– Jag är engagerad i GAPF då organisationen lyfter upp ett angeläget och komplext samhällsproblem, där kunskaperna på många håll är begränsade. Jag ser organisationens engagemang och samlade kunskap som en viktig del i både informationsspridningen och opinionsbildandet kring de aktuella frågorna.

Lotta Insulander-Lindh, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Lotta Insulander-Lindh
Lotta Insulander-Lindh, advokat i familjerätt med särskild inriktning på brottsoffer. Författare, föreläsare, sakkunnig och debattör i juridiska spörsmål. Påverkat lagstiftningen och rättsutvecklingen sedan 1980-talet.
– Jag har i hela min yrkeskarriär haft ett djupt engagemang för utsatta kvinnor och barn. Problemen med hedersrelaterat våld har dykt upp allt mer på senare år, det känns självklart för mig att nu engagera mig i detta.

Mikael Ribbenback, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Mikael Ribbenvik
Mikael Ribbenvik, tillförordnad generaldirektör Migrationsverket samt styrelseledamot i EUs asylmyndighet EASO.
– Mänskliga rättigheter och människors lika värde är grundläggande i vårt samhällsbygge. Ibland glömmer vi det i vår skyddade del av världen. Men saker som vi tar för givna är inte lika självklara överallt. Dagligen möter vi människor vars rättigheter kränkts, det vi kan göra är att ge dem skydd gentemot hemlandet och att upplysa om de grundläggande fri- och rättigheter alla människor, inklusive särskilt utsatta grupper, åtnjuter i Sverige.

Paula Ternström, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Paula Ternström
Paula Ternström, skådespelare, kulturproducent, föreläsare i kommunikation, retorik och kroppsspråk. Styrelseledamot i 1,6-miljonersklubben, ersättare i bl a Stockholms landstings kulturnämnd för L.
– Plötsligt förstår jag att det som min mamma kämpat för och uppnått inte längre är självklart för alla kvinnor i Sverige. Detta måste vara den svenska feminismens största utmaning! Att få gifta sig med den man vill, bära vilka kläder man vill, lära sig cykla och bada tillsammans utan att känna rädsla eller skam. Plötsligt är denna frihet hotad. Jag kan inte acceptera det, utan vill vara med i kampen för alla kvinnors frihet.

Per Westerberg, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Per Westerberg
Per Westerberg, förutvarande talman i Riksdagen och för nuvarande aktiv i Riksdagens nätverk samt i diverse styrelser.
– Detta handlar om likhet inför lagen och om mänskliga rättigheter. Självklart måste detta gälla för utlandsfödda kvinnor som nu bor i Sverige. Jämställdhet är inte en tillgång för vit medelklass enbart, utan för alla våra medborgare.

Sophia Jarl, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Sophia Jarl
Sophia Jarl, oppositionsråd och gruppledare Moderaterna Norrköping
– I Sverige ses varken män eller kvinnor enbart som företrädare för sitt kön. Vår identitet är mer än sexualitet. Vi möts som jämlikar utifrån fria och individuella val av vem vi vill vara. Allt annat är omodernt, diskriminerande och hör inte hemma i ett land som har kämpat för jämlikhet i över hundra år.

Ulf Boström, GAPF Goodwill Ambassadör 2017Ulf Boström
Ulf Boström, integrationspolis i Göteborg.
– Idag finns en tydlig demokratisk fara. Segregationen! Dess konsekvenser radikaliserar människor i vårt samhälle. Lösningen ligger i våra grundlagar, manualen för Sveriges demokrati. Vår demokratiska lagstiftning beskriver alla människors friheter och lika värde. Den som begränsar, förtrycker eller våldför sig på en annan människas rättigheter begår brott. Våra fantastiska lagar om frihet är bara tomma ord, om de inte pragmatiskt implementeras. Att ge kunskap om människors rättigheter, ger den svagaste individen ett skört hopp om sin framtid och den starke ett moraliskt ansvar att stå upp för den svage. Demokrati och hedersrelaterat våld och förtryck kommer aldrig att förenas.

 

Här hittar du 2016 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2015 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2014 års Goodwill Ambassadörer.

 

Sidan uppdaterad: 2017-06-23