11 områden - 99 förslag

I samband med Fadimegalan 2023 presenterade GAPF 99 förslag inom 11 områden för ett utökat och förstärkt skydd åt personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Förslagen är indelade i sådana som riktas till den lagstiftande församlingen (riksdagen) och sådana som avser kommuner och landsting, utan inbördes rangordning. GAPF anser att barnrättsperspektivet måste stärkas inom alla myndigheter.

Vår skrift: 11 områden – 99 förslag

Innehåll

1. Äktenskapslagar och deras tillämpningar

2. Stärk det straffrättsliga skyddet mot HRV

3. Stärk arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

4. Hijab och sexualisering av flickor

5. Barn som är eller riskerar att bli bortförda utomlands

6. Kommunala handlingsplaner och åtgärder

7. Socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

8. Demokratikrav vid statligt och internationellt stöd till organisationer, föreningar och trossamfund

9. Asylrätt och integration

10. Åtgärdsprogram i sjukvården för att uppmärksamma personer som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck

11. Könsstympning

Karin Gyllander och Sara Mohammad överlämnar 11 områden 99 förslag till politiker på Fadimegalan 2023

Karin Gyllander, utbildningssamordnare och Sara Mohammad, grundare och ordförande i GAPF, överlämnar skriften ”11 områden – 99 förslag” till justitieminister Gunnar Strömmer (M) och partisekreterare Tobias Baudin (S).

Bli medlem i GAPF