Krav på politiska åtgärder mot hedersvåld

Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime har skrivit ett öppet brev till Kommunfullmäktige i Malmö om motion från moderata politikern Anja Sonesson som inlämnats angående kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket, och begränsande av barns och ungdomars rättigheter med religiösa eller kulturella förtecken. I brevet kräver föreningen direkta och konkreta åtgärder såsom så som tillsättandet av hederssamordnare i kommunerna och införandet av särskilda handlingsplaner för hedersrelaterat våld och förtryck, kriminaliseringen av barn- och tvångsäktenskap och en särreglering av hedersbrott i brottsbalken.
I brevet skriver GAPF att sommarlovet är nära förestående, och med den tusentals ungdomars oro för familjens semesterplaner, där det ofta ingår en resa till ursprungslandet och ett väntande tvångsäktenskap. Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime skriver även att de förväntar sig en bred uppslutning över partigränserna som stöd för motionen som nu inlämnats.

Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime.

Kontakt:
Sara Mohammad: 0704411075