Sara Mohammad i debattpanel i Malmö

Den 26 september 2012 medverkade Sara Mohammad i en debattkväll om hedersvåld, arrangerad av Humanisterna Syd och ABF, i Malmö. Andra medverkande var bland andra Gudrun Schyman, politiker (FI), Naser Khader, dansk politiker och föredragshållare, och Gunilla Larsson, Humanisterna Syd.

Här nedan kan du se debatten i sin helhet.