GAPF i media under oktober 2013


-Den 16 Oktober var Sara Mohammad en av undertecknarna till en debattartikel på SVT Debatt om drevet mot Hanna Gadban:
Läs här

-Den 22 Oktober skrev Sara Mohammad en replik till Rasool Awla på GP Debatt angående pedofili och incest i hederskulturen:
Läs här