Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte i Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime.

Bästa medlem,

Välkommen till GAPFs extra årsmöte. Efteråt hedrar vi minnet av Jian (3-årsminne) och Abbas (8-årsminne) med ljusmanifestation, bokrelease och panelsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck.

Datum: Fredag den 15 november 2013

Tid(Extra årsmötet): Kl. 18:00-18:30, endast för GAPFs medlemmar

Plats: IOGT/NTO-gården, Klara södra kyrkogata 20, mitt i centrala Stockholm bakom Klara kyrka

Efteråt hedrar vi minnet av Jian (3-årsminne) och Abbas (8-årsminne) med ljusmanifestation, bokrelease och panelsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck.

Denna programpunkt: Kl. 18:30-20:30, då alla är hjärtligt välkomna!

Förra året tog vi ett steg till för att bli mer professionella. Styrelsen tog fram ett förslag på nya stadgar för organisationen, extra årsmötet nov 2012 antog de nya stadgarna och årsmötet i mars 2013 fastställde beslutet.

Nu bjuder vi in er till extra årsmöte för att revidera de nya stadgarna, från könsneutrala till fokus på kvinnor som målgrupp (vilka är i absolut majoriteten av GAPFs målgrupp av utsatta, trots att vi även stödjer utsatta killar och män). Detta måste vi göra för att fylla Ungdomsstyrelsens kriterier för att bli beviljade organisationsbidrag för kvinnors organisering, som vi har fått de senaste tre åren.

Förslag till nya stadgar skickas ett par dagar efter denna kallelse.

Steg 1: De reviderade stadgarna ska antas under det extra årsmötet som är den 15 nov 2013. Stadgarna kan fastställas först när två på varandra följande årsmöten antar dem, vilket innebär att de blir slutligen fastställda vid det ordinarie årsmöte i mars 2014 om årsmötena så beslutar.

Steg 2: Det extra årsmötet blir ett enfrågemöte efter formaliamall på frågeställningen, den enda punkten är stadgarna.

Program kl. 18:30-20:30:

Presentation av den nyutkomna boken ”Abbas hjärta”: Hanserik Tönnheim Bokförlaget ARX

Panelsamtal

Deltagare:
Sigrid Edsenius: Författare till ”Abbas hjärta” och journalist
Sara Mohammad: Ordförande för Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime

Konferenciär och moderator under kvällen: Karin Zelander, Stockholms läns FN-distrikt

Vi bjuder på lättare förtäring

GAPFs medlemmar: Föranmäl deltagande senast den 12 november via mail, medlem@gapf.se

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime

Riksorganisationen GAPF hedrar Jian och Abbas i samarbete med:
Bokförlaget ARX (som även är en av GAPFs organisationsmedlemmar)
Stockholms läns FN-distrikt, som just nu driver kampanjen: Stoppa barnäktenskap!