Sara Mohammad tilldelas Hedeniuspriset 2013

Förbundet Humanisterna har valt att tilldela 2013 års Hedeniuspris till Sara Mohammad, ordförande för Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime med följande motivering:

”Sara Mohammad har outtröttligt kämpat för ungdomar som fallit offer för heders­förtryck. Genom Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime har hon åstadkommit verk­liga förändringar i hur hederskultur bemöts i Sverige, både politiskt, i media och i sam­hällsinstitutioner som kvinnojourer, polis och socialtjänst. Utöver samhällsinsatsen har hon byggt upp ett nätverk av frivilliga som ofta med akuta, riskfyllda insatser hjälpt ett stort antal ungdomar som annars troligen skulle råkat mycket illa ut. Sara Mohammad är en unik röst som lyfter fram de svikna och säger det självklara: de mänskliga rättigheterna måste gälla alla, oavsett härkomst, kultur, religion eller tradition. För sina insatser till­delas Sara Mohammad 2013 års Hedeniuspris.”

Läs mer på Förbundet Humanisternas websida