GAPFs handbok för elevhälsopersonal

Tillsammans med länsstyrelsen i Östergötland har GAPF tagit fram en handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte (HRV). Handboken ger handfasta råd kring hur man för samtal med ungdomar utsatta för HRV, de speciella förutsättningar som gäller för HRV problematiken, samt hur man kan hjälpa dessa ungdomar rent praktiskt. GAPF kommer att skicka ut handboken till  3500 skolor i hela Sverige. Om din skola inte har fått boken, kontakta oss, eller ladda ned handboken som PDF här Berätta inte för någon om vårt samtal! (2MB)