Inbjudan till Riksorganisationen GAPFs årsmöte 2015

[infobox]
Tid: Söndagen den 15 mars 2015 kl 13:00-15:00.
Plats: GAPFs Kunskap och stödcenter: Vattugatan 7, Stockholm
Inbjudan: Här hittar du inbjudan som PDF
[/infobox]

Bästa medlem i GAPF – härmed bjuder vi in dig till föreningens årsmöte 2015.

Vill du skriva någon/några motioner – skicka den/de till styrelsen senast onsdag den 25 februari 2015 via medlem@gapf.se.

Styrelsen kommer att skicka förslag på dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan och andra årsmötesförhandlingar senast söndag den 1 mars 2015.

Har du glömt att betala din medlemsavgift för 2015? Du kan då skicka 150:- till GAPFs postgironummer: 4009296-7 inklusive orden ”medlemsavgift” och ditt för- och efternamn. Om du inte är medlem i dagsläget kan du bli det på vår hemsida.

Ditt stöd har stort betydelse för GAPF!

OBS: Anmäl ditt deltagande till årsmötet senast torsdag den 12 mars 2015. Berätta gärna om du är vegetarian eller allergiskt mot någon mat, vi kommer bjuda på lättare förtäring.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime!