Diskussion kring oskuldsintyg

Överläkare Birgitta Essén och GAPFs ordförande Sara Mohammad diskuterar värdet och konsekvenserna av att skriva ut ”oskuldsintyg” i Aftonbladet TV. Diskussion följer av en enkätundersökning från Centrum för sjukvårdsetik som visade att gynekologkåren var splittrad i frågan. Följ den här länken för att komma direkt till inslaget på Aftonbladet TVs hemsida.

En längre diskussion kring oskuldsintyg, som utgår från samma enkät, finns att läsa i Läkartidningen från april 2015. Du kan även läsa mer om ämnet i allmänhet på GAPFs sida: Oskulden och mödomshinnan.