Segregerade badtider i kommunala simhallar

Studio Ett tar upp ämnet segregerade badtider i kommunala simhallar – bra eller dåligt? Debatten förs mellan Therese Wiklund, föreningen för kvinnobad i Skaraborg, Sara Mohammad, föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime och Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förlagschef på Timbro. Du hittar inslaget på Studio Etts hemsida.