GAPF i Almedalen 2015


2015-07-11: Uppdatering – rapport för GAPF från Almedalen


Möt GAPF i Almedalen! Vi är på plats under veckan och presenterar bl a material från projektet ”Bortförda barn- mot barn- och tvångsäktenskap!”, som genomförts tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland under de senaste åren. Se programmet nedanför var och när du kan hitta oss.

Manifestation genom Visby

[infobox]

Arrangör: GAPF – Riksorganisation mot hedersvåld
Tid: 30:e juni 2015, kl 18.00
Plats: Samling vid TV4:s tält, marscherar genom Visby
Beskrivning: Alla organisationer, privat- och myndighetspersoner, politiker får ansluta sig både vid samlingspunkten och på väg under den pågående manifestationen och hjälpa oss att uppmärksamma bortförda barn och seminariet dagen därpå.
Kontakt: Sara Mohammad, ordförande GAPF: 070-4411075

[/infobox]

Manifestation inför seminarium

[infobox]

Arrangör: GAPF – Riksorganisation mot hedersvåld
Tid: 1:a juli 2015, kl 12.00
Plats: Samling vid Kinbergs plats 8, PR-byrån Agenda
Beskrivning: Möt upp och hjälp oss uppmärksamma bortförda barn och tvångsäktenskap på Visbys gator. Efter manifestationen inleds GAPF:s seminarium ”Bortförda barn – berättelser ur verkligheten” inne på PR-byrån Agenda.
Kontakt: Sara Mohammad, ordförande GAPF: 070-4411075

[/infobox]

Bortförda barn – berättelser ur verkligheten

[infobox]

Arrangör: GAPF – Riksorganisation mot hedersvåld
Tid: 1:a juli 2015, kl 13.00-14.45
Plats: Kinbergs plats 8, PR-byrån Agenda
Officiell länk: Almedalsprogrammet
Beskrivning: Överallt i landet står tomma bänkar efter sommarlovet – ingen har brytt sig om att räkna hur många det faktiskt är. Hur kan vi hjälpa skolpersonal och socialtjänst att identifiera tecknen i tid för att förhindra att barnen förs bort och hur kan myndigheter samverka för att få hem de barn som tvingas till äktenskap i föräldrarnas födelseland. Sara Mohammad presenterar skrämmande data från projektet Bortförda barn och framför personliga berättelser ur projektet, därefter följer seminarium.
Moderator seminariet: Nina Forsberg

Medverkande seminariet:

 • Sara Mohammad, GAPF
 • Bayan Nasih, representant socialtjänsten
 • Marlene Stenman, representant skolan
 • Carina Ohlsson (S) – riksdagsledamot, ledamot Socialförsäkringsutskottet
 • TBD – representant för alliansen

Kontakt: Gustav Gellerbrant, GAPF: 072-2452527
Sara Mohammad, ordförande GAPF: 070-4411075

[/infobox]

GAPF deltar även i Länsstyrelsens seminarium för samma projekt, detta är lagt till den 2:a juli,

Bortförda barn, att förhindra barnäktenskap och tvångsäktenskap

[infobox]

Arrangör: Länsstyrelsen i Östergötland
Tid: 2:a juli 2015, kl 12.00-13.00
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård
Officiell länk: Almedalsprogrammet
Beskrivning: Att bli bortförd och i många fall gift mot sin vilja handlar om barn och unga som fråntas sina grundläggande rättigheter och hamnar i en svår livssituation i ett annat land. Hur kan myndigheter i Sverige verka för att förhindra att detta sker? Hur går det att samverka för att stärka skyddet.

Medverkande:

 • Linda Nordin, Generalsekreterare, Svenska FN-förbundet
 • Sara Mohammad, ordförande GAPF
 • Gunilla von Wachenfeldt, Advokat
 • mfl.

[/infobox]

Missa inte heller de övriga inslagen i Länsstyrelsen i Östergötlands seminarieserie kring hedersrelaterat våld och förtryck,

 • 30:e juni, kl. 12.00-13.00, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • 30:e juni, kl. 13.30-14.30, om könsstympning
 • 1:a juli, kl. 15.30-16.30, Att vara pojke/ung man inom en hederskontext
 • 1:a juli, kl. 17.00-18.00, Är kärleken fri?
 • 2:a juli, kl. 13.30-14.30, Lagstiftning mot tvångs- och barnäktenskap

Se hela Länsstyrelsens program med medverkande direkt på på länsstyrelsen i Östergötlands hemsida mot hedersförtryck.


Almedalen