Ukrainskt studiebesök hos GAPF

Onsdagen den 24 juni, årsdagen för Pela Atroshis död, var det ett ukrainskt studiebesök hos GAPF. Gruppen var från Ukrainas socialdepartement, som har i uppgift att genomföra den av regeringen beslutade politiken för jämställdhet och mot könsbaserat våld. De genomförde en tredagars studieresa i Sverige för att få kunskap om det svenska jämställdhetsarbetet och kampen mot våld i nära relationer inklusive hedersbaserat våld. Gruppen hade tidigare träffat socialdepartementet, polisen och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Mötet med GAPF syftade till att belysa frivilligorganisationernas roll i kampen mot hedersvåld. I Ukraina-gruppen deltog, Serhiy Ustymenko, socialminister, Nataliya Fedorovych, chef för socialdepartementet, Olga Osaulenko, FN:s befolkningsfond, tolken Vadim Belenky samt Bonnie Bernström som ordnat gruppens studieresa i Sverige.

Från GAPF deltog Hans Cagnell, styrelseledamot, Arya Akram Monfared, medlem och GAPF- Ambassadör för 2015, Nina Forsberg, medlem och kommunikatör, samt Juma Lomani, medlem. Ukrainarna ställde frågor kring orsaken till att GAPF bildades, de uppmärksammade morden på Pela och Fadime, hederskultur på ett allmänt plan samt hur den yttrar sig i Sverige och hur GAPF arbetar – med konkret stöd till utsatta, utbildning av lärare, socialarbetare, polis m.fl. samt politisk opinionsbildning riktad till politiker och massmedier. Vidare hur GAPF samarbetar med socialtjänst och polis, och hur GAPF finansierar sin verksamhet.

GAPF kunde berätta att organisationen är liten men att den har ett brett stöd i befolkningen i kampen mot hederskulturen, att arbetet genomförs i samarbete med mer än 50 organisationer och att GAPF har ett gott rykte bland människor som är utsatta för hedersvåld. Många som behöver stöd och hjälp vänder sig därför till GAPF som kan ge stöd, råd och länka vidare till socialtjänst, polis etc. Mötet var givande för bägge parter – ukrainarna berättade om sitt arbete för jämställdhet och mot könsbaserat våld, och GAPF fick möjlighet att berätta om vårt arbete mot hederskultur och hedersvåld och väcka intresse och idéer hos besökarna.