Parallella normsystem i svenska förorter

Heidi Avellan, politisk chefsredaktör på Sydsvenska dagbladet skriver om både situationen kring parallella normsystem i svenska förorter, och om den debatt som blommat ut kring detta i svenska medier över sommaren. Du kan läsa Heidis ledare här:


En översikt av sommarens debatten kring normer i ”förorten” hittar du på den här länken: https://gapf.se/2015/07/debatt-om-hedersfortryck-i-fororter/

Diskussionen kring burkini och separata badtider har lyfts av GAPF i media i följande sammanhang den senaste tiden,