Raoul Wallenbergs dag i Kungsträdgården

Tillsammans med Klara Södra Gymnasium har GAPF deltagit i projektet ”Varje människa kan göra skillnad” som uppmärksammar de mänskliga rättigheterna. Projektet har drivits av Raoul Wallenberg Academy och samlar en rad gymnasieskolor i Sverige som har inrett var sin ”kub” utifrån den mänskliga rättighet som de jobbat med. GAPF och Klara Södra Gymnasium har ansvarat för Artikel 16: Rätten till äktenskap och familj:

  1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
  2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.
  3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

På Raoul Wallenbergs dag samlades alla 30 kuber, dvs alla 30 rättigheter, i en utställning i Kungsträdgården, Stockholm. Klicka på någon av bilderna nedan för att starta ett bildspel,


Kuben: "Rätten till äktenskap och familj"

Sara Mohammad

Kuben: "Rätten till äktenskap och familj"

Äktenskap och familj

Kuben: "Rätten till äktenskap och familj"

Äktenskap och familj

Kuben: "Rätten till äktenskap och familj"

Äktenskap och familj

Kuben: "Rätten till äktenskap och familj"

Äktenskap och familj

Kuben: "Rätten till äktenskap och familj"

Äktenskap och familj

Kuben: "Rätten till äktenskap och familj"

Äktenskap och familj

Kuben: "Rätten till frihet"

Frihet

Kuben: "Rätten att inte diskrimineras"

Diskriminering

Kuben: "Rätten till ett tryggt liv"

Trygghet

Kuben: "Rätten till rättvis behandling"

Rättvisa

Kuben: "Rätten till tillräcklig levnadsstandard"

Levnadsstandard