Stödpersoner till GAPFs verksamhet

Med stöd av Stockholms Stads socialförvaltning har GAPF påbörjat projektet ”Pela & Fadime stödjouren”, ett projekt som syftar till att öka kunskapen och förebygga hedersrelaterat våld, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning i Stockholm. I samband med detta vill vi utveckla vårt nätverk genom att utbilda 10st stödpersoner till de utsatta.

En stödperson stöder de utsatta på olika sätt, framförallt handlar det om att ha ett lyssnande öra men det förekommer även fall där det behövs ytterligare stöd, som till exempel att hjälpa till med praktiska omständigheter såsom att ta kontakt med aktuella aktörer (socialtjänst, polis etc). Stödpersonen sätter själv upp ramarna och målet med stödet tillsammans med den utsatta, i samråd med GAPF utifrån ett säkerhetsperspektiv. Utifrån detta arrangerar man själv träffarna, det kan t.ex. handla om att kunna fika, närvara under pågående rättegång, vara stödperson vid Migrationsverket/Migrationsdomstolens pågående utredning om den utsattas asylansökan eller bara samvaro med lyssnande öron.

Info om stödpersonsutbildningen

[infobox]
Plats: GAPFs kontor mitt i centrala Stockholm
Tid för utbildningen: Diskuteras och beslutas tillsammans med aktuella stödpersoner med hänsyn till deras förutsättningar, vår önskan är att genomföra den under hösten 2015.
Tid och plats för stödpersonrollen: Tiden kan variera från några timmar till en dag/ några intensiva dagar eller någon gång i månaden, det varierar från fall till fall. Plats för träffar kommer att planeras med stöd av GAPF utifrån säkerhetsperspektivet. Total ca 12 dagar under ett år.
Specificera krav: Vi kommer först att utbilda stödpersonerna, så det är inget krav på utbildning, kunskaper eller erfarenheter som socialarbetare, jurist, kvinnojours arbete eller kunskaper om hederskultur/hedersförtryck är merit. GAPF kommer att erbjuda utbildning om stödpersonrollen och om hedersförtryck.
Intresseanmälan senast: 1 september 2015
Anmälan till: e-post: christine@gapf.se, telefon: 08-7116032
[/infobox]

Stödverksamheten bygger på att den/de som ställer upp som stödpersoner är myndiga personer som har:

  • Är redan GAPFs medlem/ eller kan tänka sig att bli medlem hos GAPF
  • Genuint intresse av att vilja stöda de utsatta
  • Stabil livssituation
  • Vilja att förbinda sig och samarbeta
  • Tystnadsplikt
  • Möjlighet att chatta med de utsatta från vårt kontor en kväll per månad
  • Möjlighet att ställa upp utan ekonomisk ersättning
  • Kan vara kontaktperson gentemot myndigheter vid behov (EJ krav)
  • Kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret

Till den som vill dela med sig av sin tid och bli stödperson erbjuder vi utbildning. Att gå en utbildning innan man inleder sitt uppdrag ger en bättre start och en större säkerhet till den utsatta men även kring uppdragets innehåll och gränsdragning. Vi ordnar också nätverksträffar och erbjuder fortbildningsmöjligheter.

Grundkursen är konkret och ger en bild av vad stödverksamheten innebär och inkluderar även utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Utsattas behov och situation står i fokus. Är du redo att dela med dig av din tid till någon som behöver den?