Studiebesök från SURGIR

Den 6e augusti hade GAPF studiebesök från SURGIR. SURGIR är en schweizisk organisation som arbetar att hjälpa kvinnor utsatta för våld över hela världen. Besökaren, Marie-Anne Dauvillier, är koordinator och ansvarig för att samla in pengar till SURGIRs verksamhet och togs emot på GAPFs kontor för utbyte av erfarenheter kring just hedersrelaterat våld.

Studiebesök från SURGIR hos GAPF, till vänster, SURGIRs koordinator Marie-Anne Dauvillier, till höger, GAPFs ordförande Sara Mohammad
Studiebesök från SURGIR.