Plans internationella kampanj – Min lag

Den 20 september lanserar Plan sin internationella kampanj Min Lag med syftet att uppmärksamma våldet mot flickor i och omkring skolan. Varje år utsätts minst 123 miljoner flickor för våld i anknytning till skolan. Det innebär cirka 337 000 övergrepp varje dygn, fyra övergrepp i sekunden. Övergrepp är några av de största anledningarna till att flickor inte fullföljer sin utbildning.

Diskriminering av flickor är en av grundorsakerna till fattigdom i världen. Utbildning är ett viktigt steg för att bryta det. Studier visar att för varje år som en flicka stannar i skolan, på högstadiet eller gymnasiet, ökar hennes framtida inkomst med 10-20 %. Samtidigt investerar kvinnor en större del av sin inkomst i sin familj och omgivning än män, vilket stärker landets ekonomi och bidrar till att lyfta hela samhällen ur fattigdom. En ökning med endast en procent av antalet flickor som avslutar högstadiet ökar ett lands BNP med 0,3 procent.

Vill du göra skillnad och hjälpa Plan att skapa tidernas största mobiliseringskampanj för flickors rätt till en trygg skolgång! – Surfa in på kampanjsidan Min Lag och se vad du kan göra samt sprid ordet vidare!

Video för "Anta min lag"

Logotyp för organistationen Plan