Anmäl dig till nätverket för Fadimedagarna 2016

Fadime SahindalDagarna runt 21 januari 2016 arrangerar GAPF tillsammans med en rad organisationer i Sverige Fadimedagarna 2016. Arrangemanget är till Fadime Sahindals minne men även att för att lyfta och uppmärksamma frågan kring hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet. Förra året talade både Stefan Löfven och Anna Kinberg-Batra till Fadimes minne på minnesgalan på Berns. Läs mer om Fadimedagarna 2015 i förra årets program.

Är du intresserad att hjälpa till arrangera Fadimedagarna 2016?

Riksorganisationen GAPF vill även bjuda in dig, alla andra ideella organisationer, enskilda eldsjälar, politiska partier, ungdomsförbund, kvinnoförbund som delar GAPFs värdegrund om allas lika värdighet i hela Sverige att vara med i nätverket för Fadimedagarna 2016 och medverka vid planeringsmötena inför Fadimedagarna 2016. Det går att stötta både direkt i de arrangemang som ordnas på olika ställen i Sverige och på distans.

Är du sugen på projektledning och kan tänka dig att leda en av arbetsgrupperna inför Fadimedagarna? Kolla när nästa planeringsmöte infaller i intresseanmälansrutan nedan!

Intresseanmälan

[infobox]

Anmäl dig till: pela_fadime@yahoo.se
Ange din hemort vid anmälan så kan vi förmedla kontakt mellan dig och Fadimedagarnas kontaktperson på i din stad.
Planeringsmöten:
 1. onsdag den 30 sep 2016 kl 17.30, föranmälan senast 29 sept!
 2. torsdagen den 15 okt kl 17.30
 3. onsdag den 11 nov kl 17.30
 4. torsdag den 10 dec kl 17.30
 5. torsdag den 7 jan 2016 kl 17.30
 6. lördag den 16 jan kl 13.00 Möte med alla VOLONTÄRER

Plats: Alla planeringsmöten är på Vattugatan 7 i centrala Stockholm.
Kompetenser: Vi är i behov av din kompetens och tid på ideellt bas, både för planering/projektledning, praktisk hjälp och med att att leda de arbetsgrupper som lägger grunden för Fadimedagarna. Det kommer bildas arbetsgrupper för kommunikation, film och foto grupp, volontärer, sponsring, redaktion, PR- och marknadsföring.
[/infobox]

Vad händer under Fadimedagarna?

Riksorganisationen GAPF kommer att hedra Fadimes 14 års minne med en rad organisationer i olika städer bland annat Stockholm och Uppsala:

 1. Den 17 januari 2016 på Berns, minneshögtid för Fadime med tal, live musik mm. i Stockholm.
 2. Den 20 januari 2016, i riksdagens förstakammarsal, heldagsseminarium om hedersrelaterat våld och förtryck, Stockholm.
 3. Den 21 januari 2016 organisera kransläggnings ceremoni vid hennes grav och andra aktiviteter i Uppsala.

På de här länkarna hittar du förra årets program samt kan läsa om hur Fadimedagarna 2015 rapporterades i media.


Information för stödarrangörer Fadimedagarna 2016

Som organisation/politiskt parti kan ni anmäla ert intresse och stödja Fadimedagarna 2016 Nätverket på olika sätt:

 1. Er organisation vill vara med Fadimedagarna 2016 Nätverket och kan medverka vid planeringsmötena.
  Vad GAPF önskar i detta fall är att en representant från er organisation kan medverka vid möten och någon av arbetsgrupperna för att kunna vara delaktig och bidra till ett bra genomförande av aktiviteterna. Det är bra om det även finn en ersättare till representanten.
 2. Er organisation vill vara med Fadimedagarna 2016 Nätverket och stödja men inte har tid att delta på nätverkets planeringsmöten eller vara med i arbetsgrupper.
 3. Er organisation vill vara med Fadimedagarna 2016 Nätverket och stödja med att organisera egen aktivitet, exempelvis en manifestation/seminarium/föreläsning/panelsamtal om hedersbrott, för att hedra Fadime i vår stad.

Din organisation ska hjälpa till med spridning/marknadsföring av Fadimedagarna2016 programmet till sina medlemmar och allmänheten via er hemsida och social media.

Organisationer med säte i Stockholm

Avgiften för att vara stödarrangör är 1000 kr per organisation. Då ingår:

 • Två biljetter till Fadimes Minnesgalan på Berns salonger i Stockholm
 • Organisationens övriga medlemmar betalar reducerat pris för inträdesbiljett (priset bestäms senare)
 • Organisationen får ha ett informationsbord vid Fadimes Minnesgalan i Berns Salonger söndag den 17 jan 2016
 • Organisationen får ha ett informationsbord i riksdagen, onsdag den 20 januari 2016
 • Eventuell möjlighet till tal, presentation eller medverkan i panelsamtal vid någon av aktiviteterna. Intresseanmälan ska skickas med namn på representanten och titel
 • Marknadsföring av organisationens namn och logga i riksaffischen och organisationens namn i programmet för Fadimedagarna 2016
 • Organisationen får ha med en representant vid en kransnedläggningsceremoni vid Fadimes och Songüls gravar i Uppsala, torsdag 21 januari 2016

Organisationer med säte utanför Stockholm

Avgiften är 500 kr per organisation. Då ingår:

 • Två biljetter till Fadimes minnesgalan på Berns salonger i Stockholm
 • Organisationens övriga medlemmar betalar reducerat pris för inträdesbiljett (priset bestäms senare)
 • Eventuell möjlighet till tal, presentation eller medverkan i panelsamtal vid aktiviteten just i din stad. Intresseanmälan ska skickas med namn på representanten och titel
 • Marknadsföring av organisationens namn och logga i riksaffischen och organisationens namn i programmet för Fadimedagarna 2016
 • Organisationen får ha ett informationsbord vid GAPFs Fadimedagens aktivitet i er stad
 • Organisationen får ha en representant vid en kransnedläggningsceremoni vid Fadimes och Songüls gravar i Uppsala, torsdag 21 januari 2016

Allmän checklista för anmälan av organisation

 • Skicka ER postadress till GAPF via faktura@gapf.se så att GAPF kan fakturera enligt ovan, alternativt: Betala in avgiften senast 7 nov på GAPFs PG: 400 92 96-7 eller via GAPFs Swish 1235128244. I båda fallen, kom ihåg att skriva din organisationsnamn + Fadimedagarna2016
 • Alla organisationer måste skicka namn på två representanter till Fadimegalan på Berns via: ​pela_fadime@yahoo.se för att kunna skriva in dem i VIP-listan
 • Till den internationella konferensen måste ni föranmäla er, information om detta kommer senare senast den 15 januari via denna länk. Konferensen är kostnadsfri

Checklista för deltagande Stockholm

Berns salonger: Din organisation tar med sig allt material och är på plats senast kl 13.00. Tänk på att Berns Salonger förbereder bord och vit duk till alla informationsbord, dvs ni får ha med er endast roll-up och annat material på bordet– inte någon banderoll eller bordduk.
Riksdagen: Din organisation tar med sig allt material och är på plats på morgonen. Vi får använda riksdagens informationsbord och det går bra att organisationen tar med sig duk till riksdagen om så önskas.

Checklista för deltagande Uppsala

Om din organisation vill ha en representant vid kransnedläggningens ceremoni vid Fadimes och Songüls gravar, så måste ni anmäla er representant via ​anmalan@gapf.se. När de kommer fram till graven då får de ett nummer för att stå i ett led.

Alla representanter kommer att stå i ett led där var och en ger den stora kransen med Fadimes favoritblomma, vita nejlikor, till nästa person tills kransen kommer fram till graven. Där brukar Uppsala läns landshövding/någon minister eller Uppsala kommunpolitiker och GAPFs ordförande tar emot kransen och lägger ner den vid Fadimes och Songüls gravar, som ligger bredvid varandra. Under ceremonin kommer Fadimes favoritsång ”One Love” att spelas upp.

Vill din organisation skicka blommor till graven i stället för att närvara vid ceremonin? Då kan ni skicka till: Uppsala Gamla kyrkogård Kvarter: 13, Gravplats: 0861.


Med vänliga hälsningar
Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime

[one_half][infobox]
Telefon (kontor): 08-711 60 32
Telefon (mobil): 070-441 10 75
E-post: kontakt@gapf.se
Post: Vattugatan 7, 111 52 Stockholm
[/infobox][/one_half][one_half_last][/one_half_last]

Last updated: januari 15, 2016 at 0:24 f m