Besök av Jan Björklund

Tisdagen den 20 oktober fick GAPF besök av Jan Björklund, partiledare för Folkpartiet (Fp). Jan Björklunds önskan med besöket var att öka sina kunskaper om hederskultur och hedersvåld och att få förslag till politiska åtgärder för att bekämpa den växande problematiken. Från Folkpartiet deltog Jan Björklund, partiledare, Gulan Avci, ordförande för Liberala kvinnor, Elin Boberg, press och stabschef, Sophia Metelius och Anna Prucha. Från GAPF deltog Sara Mohammad, ordförande, Rana Salim, ledamot GAPFs styrelse, Dennis Mohammad, tidigare GAPF ambassadör, Anders Henriksson, fotograf för GAPF och Hans Cagnell, ledamot GAPFs styrelse.

Rana Salim, Jan Björklund och Sara Mohammad

Rana Salim, Jan Björklund och Sara Mohammad. Fotograf: Anders Henrikson

GAPFs ordförande Sara Mohammad hälsade alla välkomna, och i synnerhet Jan Björklund, partiledare för Folkpartiet. Alla deltagare presenterade sig. GAPFs företrädare berättade om sin roll i GAPF och varför de engagerat sig i kampen mot hedersbrott. Jan Björklund berättade att morden på Pela och Fadime öppnade hans ögon för hedersvåldet. Successivt har han engagerat sig mer i frågan. Han befarar att problematiken kommer att växa i takt med radikaliseringen av ungdomar i förorterna. Studiebesöket hos GAPF syftar till att öka hans kunskaper om hederskultur och hedersvåld.

Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor.

Gulan Avci, ordförande Liberala kvinnor. Fotograf: Anders Henrikson

Sara Mohammad berättade om sin bakgrund i hederskulturens Irak och det förtryck hon utsattes för av sin familj. Hon flydde från Irak och kom till Sverige 1993. Efter mordet på Pela Atroshi 1999 startade hon föreningen ”Glöm Aldrig Pela”. Efter mordet på Fadime Sahindal 2002 ändrades föreningens namn till ”Glöm Aldrig Pela och Fadime”. Organisationen finns idag i en lång rad städer i Sverige. Rana Salim från GAPF berättade om det förtryck och den misshandel hon utsattes för under äktenskapet och hur hon i Sverige till slut tog steget att skiljas – nu är hon en fri kvinna.

Elin Boberg och Anna Prucha

Elin Boberg och Anna Prucha. Fotograf: Anders Henrikson

Hans Cagnell från GAPF berättade att han är legitimerad psykoterapeut och att han ger psykologiska stödsamtal till utsatta som tar kontakt med GAPF. Han sammanfattade sitt engagemang och sitt arbete mot hedersvåld med orden ”Jag tycker att det är fruktansvärt att man mördar sina barn! – därför är jag med i GAPF”.

Dennis Mohammad från GAPF berättade om sin roll som GAPFs Ambassadör 2014 och vikten av inte bara prata om våldet som redan har skett utan också aktivt motarbeta hederskultur och hedersvåld i förebyggande syfte. Värderingar och attityder inom hederskulturen begränsar den psykiska och fysiska utvecklingen av många ungdomar i Sverige.

Vidare beskrev Sara Mohammad om GAPFs bildande 2001 och om organisationens tre arbetsområden

 1. stöd till utsatta personer
 2. utbildning av lärare, elever, socialsekreterare, poliser m.fl. yrkesgrupper
 3. politisk opinionsbildning

Sara lämnade över en lista över GAPFs Goodwill Ambassadörer 2015 samt GAPFs 12 förslag till utökat och förstärkt skydd för personer utsatta för hederskultur och hedersvåld (PDF). Sara Mohammad betonade två av GAPFs 12 förslag som ytterst aktuella:

 • Att hämta hem bortförda barn
 • Att hedersbrott ges en egen brottsrubricering i Brottsbalken, men även att staten tydliggör att det är olagligt med de oskuldskontroller, som TV4s Kalla Fakta avslöjat
  • GAPFs arbete är just nu inriktat på minneshögtiden torsdagen den 12 november över de hedersmördade Abbas Rezai och Jian Subhi Arif. I januari följer sedan Fadimedagarna 2016 med Fadimes Minnesgala i Berns Salonger söndagen den 17 januari, en Internationell konferens om hedersrelaterat våld i Riksdagen tisdagen den 20 januari samt Minnesceremonin vid Fadimes grav i Uppsala torsdagen den 21 januari.

   Dennis Mohammad, ambassadör för GAPF 2014.

   Dennis Mohammad, ambassadör för GAPF 2014. Fotograf: Anders Henrikson

   Med utgångspunkt i Sara Mohammads berättelse om GAPFs tillkomst och om hederskultur och hedersvåld i Sverige och i världen fördes sedan en livlig diskussion om hur man kan förstå fenomenet hederskultur och om hur hederskulturen kan bekämpas i dagens Sverige, Jan Björklund ställde en lång rad frågor för att öka sina kunskaper i ämnet. Alla var överens om att problemen tenderar att öka, varför det finns ett stort behov av att intensifiera våra gemensamma insatser mot hederskultur och hedersvåld i Sverige. Jan Björklund lovade att öka Folkpartiets engagemang i kampen mot hederskultur och hedersvåld.

   Avslutningsvis tackade Sara Mohammad Jan Björklund för att han besökte GAPF, och Jan Björklund i sin tur tackade för en lärorik diskussion. Jan Björklund och Gulan Avci skrev varsin hälsning i GAPFs gästbok. Sara Mohammad gav Jan Björklund och Gulan Avci varsitt exemplar av böckerna ”Heder och samvete” av Eduardo Grutzky och Lars Åberg och ”Du ska dö” av Ulf Broberg och Leif Ericksson.

   Från vänster: Rana Salim, Jan Björklund, Gulan Avci, Sara Mohammad, Dennis Mohammad, Hans Cagnell, Sophia Metelius, Elin Boberg och Anna Prucha

   Representanter för Fp och GAPF. Fotograf: Anders Henrikson