Utbildningsdag i Tumba

GAPF har genomfört en utbildningsdag i Tumba på ämnet hedersbrott. Deltagare var skolpersonal, lärare, kuratorer, skolsköterskor, mentorer. Utbildningen genomfördes inom ramen för projektet Pela och Fadime Stödjouren som GAPF driver med stöd av socialtjänstförvaltningen i Stockholm stad.

Föreläsning i Tumba

Sara Mohammad vid föreläsning i Tumba, hösten 2015