Mödomshinnan som hedersnorm

Devin Rexvid, socionom och goodwill ambassadör för GAPF 2015 tar upp avslöjandet från TV4:s Kalla fakta om operationer för att återställa mödomshinnan och mödomshinnan som hedersnorm, och sätter in det i ett kulturellt perspektiv. Du kan läsa hela artikeln på Dagens samhälle,

Mödomshinneoperationer främjar hedersnormen

Kalla Faktas avslöjande om utförande av oskuldskontroller har utlöst starka reaktioner mot denna typ av ingripande i kvinnors sexualliv. Vad som inte fått lika stor uppmärksamhet är att en av de avslöjade läkarna även erbjöd en så kallad ”mödomshinneoperation”, som i det aktuella fallet skulle utföras någon dag före det …