Oskuldhetsintyg på vårdcentraler

Kalla fakta granskar om det går att få oskuldhetsintyg på vårdcentraler i Sverige. Teamet besöker tre olika vårdcentraler i Stockholm, Göteborg och Malmö och hittar läkare som inte bara är villiga att utföra oskuldhetskontroller utan även blir drivande när frågan kommit på tal. Reportaget visar hur hedersförtryck kan ta form i den landstingsfinansierade sjukvården. Se hela inslaget på länken nedan,

Kalla Fakta