Månad: oktober 2015

Mödomshinnan som hedersnorm

Devin Rexvid, socionom och goodwill ambassadör för GAPF 2015 tar upp avslöjandet från TV4:s Kalla fakta om operationer för att återställa mödomshinnan och mödomshinnan som hedersnorm, och sätter in det i ett kulturellt perspektiv. Du kan läsa hela artikeln på Dagens samhälle, Mödomshinneoperationer främjar hedersnormen Kalla Faktas avslöjande om utförande av oskuldskontroller har utlöst starka …

Mödomshinnan som hedersnorm Läs mer »

Debatt om slöjan som fritt val

Devin Rexvid, socionom och goodwill ambassadör för GAPF 2015 svarar de skribenter som kommenterat i ”hijab”-debatten och skriver att slöjan inte kan ses som ett fritt val utan de måste ses i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Du kan läsa hela debattinlägget på Göteborgspostens debattsida, De som försvarar slöjan visar kvinnoförakt Fyra skribenter replikerar min …

Debatt om slöjan som fritt val Läs mer »

Oskuldhetsintyg på vårdcentraler

Kalla fakta granskar om det går att få oskuldhetsintyg på vårdcentraler i Sverige. Teamet besöker tre olika vårdcentraler i Stockholm, Göteborg och Malmö och hittar läkare som inte bara är villiga att utföra oskuldhetskontroller utan även blir drivande när frågan kommit på tal. Reportaget visar hur hedersförtryck kan ta form i den landstingsfinansierade sjukvården. Se …

Oskuldhetsintyg på vårdcentraler Läs mer »

Sverige tillsammans

Just nu flyr fler än någonsin tidigare till Sverige, det kräver ett engagemang från alla delar av samhället för att hantera på ett bra sätt. Statsminister Stefan Löfven har därför bjudit in till ”Sverige tillsammans”, ett initiativ att samla och skapa det engagemang som kommer att behövas. Om du känner att du är en del …

Sverige tillsammans Läs mer »

Utbildningsdag i Västerås

Den 29e september genomförde GAPF en utbildningsdag i Västerås som omfattade hedersbrott inklusive konkreta tips och råd till sjukvårdspersonal- barnmorskor, kuratorer, sjuksköterskor. Utbildningen genomfördes av GAPFs styrelseledamot Rana Salim samt ordförande Sara Mohammad.

Utbildningsdag i Varberg

Den 28:e september genomförde GAPF en utbildningsdag i Varberg. Dagen omfattade föreläsning för elevhälsopersonal och rektorer vid grundskolor om hedersrelaterad problematik, och sedan ytterligare en föreläsning med filmvisning och frågor för skolpersonal i Varberg.