Pressmeddelande: Stoppa oskuldskontroller och oskuldsintyg i Sverige!

I TV4:s Kalla fakta kunde vi igår ta del av en skrämmande verklighet i dagens Sverige. Oskuldskontroller! Programmet visade hur svenska läkare ställer upp på att mot den unga flickans vilja kontrollera om hon är oskuld eller ej. Och läkarna var villiga att undersöka/operera och utfärda skriftliga intyg om saken.

Det är oerhört skrämmande att Sveriges läkare på så sätt tillmötesgår primitiva släkters religiösa och kulturella värderingar om flickors sexualitet och myten om mödomshinnan. Det innebär en avskyvärd våldtäkts- och tortyrliknande kränkning av unga kvinnor, vars föräldrar kommer från länder med hederskultur och som inför detta oskuldskrav även i det mest ”jämställda” landet Sverige. Läkarna sprider därmed den ovetenskapliga myten om mödomshinnan och legitimerar på så sätt tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime protesterar mot dessa groteska övergrepp på unga kvinnor! Vi kräver att övergreppen stoppas och att följande åtgärder vidtas:

 1. Att läkarnas agerande utreds av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
 2. Att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reagerar snabbt och avråder sina medlemsföretag från sådana kränkningar samt att nödvändiga åtgärder vidtas inom sjukvården så som:
  • Information om myten om mödomshinnan på olika språk
  • Inför rutiner om polisanmälan och socialtjänst anmälan för att skydda utsatta och livshotade flickor istället för att stödja släktingarnas krav
  • Genomför systematisk utbildning av sjukvårdens personal om hederskultur och hedersvåld och om oskuldskontroller som ett led i att kontrollera kvinnors sexualitet, vilket utsätter kvinnorna för psykiskt och fysisk lidande! Riksorganisationen GAPF har gedigna kunskaper och erfarenheter i ämnet och kan erbjuda utbildningar till sjukvården
 3. Att regeringen vidtar följande juridiska och principiella åtgärder:
  • Kriminalisera oskuldskontroller och intygsskrivande, vare sig de begärs av släktingar eller av den unga kvinnan själv – annars bryter Sverige mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention när sådana våldtäkts- och tortyrliknande handlingar utförs mot unga kvinnors liv och underliv
  • Sverige ska som land vara en förebild för utsatta och livshotade flickor och stödja/skydda dem istället för att tillfredsställa hederskulturens krav på flickornas liv och sexualitet
 4. Informera nyanlända invandrare om Jämställdhet, om Lagen mot tvångsäktenskap och om myten om mödomshinnan samt om att oskuldskontroller strider mot FN:s konventioner
 5. Stöd verksamheter som ger aktivt stöd till kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige!
 6. Kontaktperson: Sara Mohammad 0704411075
  Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime