GAPF föreläste i Göteborg

Den tredje december var GAPFs Sara Mohammad i Göteborg och gav två föreläsningar. Det första tillfället var för elever vid Kunskapsskolan och omfattade en föreläsning samt filmvisning om hedersbrott. Den andra föreläsningen om hedersbrott var på Humanisterna Västs månadsmöte och berörde definition av heder och hedersbrott, tonårsproblem och hedersrelaterat våld samt kulturrelativism i samband med hedersbrott.

Föreläsning Sara Mohammad
Sara Mohammad föreläser för Humanisterna Väst
Föreläsning Sara Mohammad
Sara Mohammad föreläser för Humanisterna Väst