Panelsamtal från Fadimegalan

De panelsamtal från Fadimegalan som genomfördes av Malou von Sivers på Berns lilla scen under Fadimegalan ligger nu ute på GAPFs Youtubekanal. Malou tar emot Jasvinder Sanghera, från brittiska organisationen Karma Nirvana. Blivande GAPF-ambassadörer med politisk bakgrund som riksdagsledamoten Maria Stockhaus (M), Andreas Halse från norska Socialistisk Venstre blandas med ambassadörer inom media som journalist Helene Bergman, TV-producent Mojdeh Zandieh. Även sakkunnig könsstympning Anissa Hassan Mohammed, professor emerita Yvonne Hirdman, mfl. Om du går in på Youtubespellistan för panelsamtalen så hittar du alla namn på alla paneldeltagare och kan hoppa direkt till de klipp som intresserar.

På scenen invigs Fadimedagarna av inrikesminister Anders Ygeman, som även kommenterar arbetet mot hedersvåld på det politiska planet. Jonas Nyström, regionchef för Rädda barnen, beskriver det stödprojekt som de driver för drabbade av hedersförtryck och avslutningsvis berättar GAPFs ordförande Sara Mohammad om projektet Pela och Fadime Stödjouren som drivs med stöd av Stockholms stad socialtjänstförvaltning.

Intervjuer på lilla scenen från Fadimegalan 2016