Debattinlägg kring sexuella trakasserier

Debattinlägg kring sexuella trakasserier av tidigare GAPF goodwill ambassadör 2015 Devin Rexvid. Devin diskuterar skillnader och likheter hur kulturrelativistiska och rasistiska argument används i samband med sexuella trakasserier och hedersrelaterad kultur. Följ länken i rubriken nedan för att läsa hela inlägget i Dagens samhälle,

”Balansakt på universalismens fina lina”

Att diskutera samhällsproblem och sociala fenomen i ett Sverige eller Europa där många etniska, religiösa och kulturella grupper finns, blir allt svårare då sådant som hänt i Köln avgörs i rasisters…