Besök av jämställdhetsminister Åsa Régner

Åsa Regner. Foto: Ulla Andesong.

Åsa Régner

Onsdagen den 10 februari fick GAPF besök av jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) och Berit Jernberg, politisk sakkunnig vid Socialdepartementet. Syftet med mötet var att informera jämställdhetsministern om GAPFs verksamhet samt fråga vad ministern planerar göra inom området hederskultur och hedersvåld. Vid mötet deltog också GAPFs goodwillambassadörer Vanja Berggren, Mojdeh Zandieh, Johan Westerholm och GAPF medlemmen Ellis Wohlner, samt Sara Mohammad, Gertrud Åström och Hans Cagnell från GAPFs styrelse.

Sara Mohammad hälsade gästerna välkomna och presenterade sig själv genom att berätta sin egen livshistoria som rymmer könsstympning, slöjtvång och tvångsäktenskap i Irakiska Kurdistan. Därefter presenterade sig övriga mötesdeltagare. Åsa Regnér berättade om sitt politiska arbete och vad hon hoppades få ut av dagens möte. Sedan berättade Sara Mohammad och övriga företrädare för GAPF om organisationens verksamhet, som vilar på tre ben – stöd till personer utsatta för hederskultur och hedersvåld, utbildning av personal vid skolor, socialtjänst, polis, domstolar m.m. samt politisk opinionsbildning som vänder sig till politiker, massmedia och allmänhet.

Sara Mohammad. Foto: Ulla Andesong.

Sara Mohammad

Avslutningsvis berättade Åsa Regnér om sina planer i arbetet framöver. Som av en tillfällighet publicerade Svenska Dagbladet idag en artikel av Åsa Regnér med rubriken ”Barns rättigheter ska sättas främst”. Underåriga som kommer till Sverige ska behandlas som de barn de är. Barnets rättigheter är överordnat. Rättigheterna i barn- och kvinnokonventionerna måste, utöver svensk lagstiftning, vara utgångspunkten.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att göra en närmare analys av konsekvenserna av flyktingsituationen för socialtjänsten. Idag handläggs jämställdhetsfrågor av ett flertal myndigheter. En tanke är att effektivisera arbetet genom att föreslå att en ny myndighet skapas med ansvar för allt jämställdhetsarbete.

Sara Mohammad tackade Åsa Regnér för att hon besökte GAPF, och Åsa Regnér i sin tur tackade för en lärorik diskussion. Åsa Regnér skrev en hälsning i GAPFs gästbok. Sara Mohammad gav henne böckerna ”Heder och samvete” av Eduardo Grutzky och Lars Åberg och ”Du ska dö” av Ulf Broberg och Leif Ericksson.

Alla foton, ovan och nedan, av Ulla Andesong

Berit Jernberg. Foto: Ulla Andesong.

Berit Jernberg

Gertrud Åström. Foto: Ulla Andesong.

Gertrud Åström

Gertrud, Sara, Hans, Åsa, Johan och Ellis. Foto: Ulla Andesong.

Ministerbesök

Hans Cagnell. Foto: Ulla Andesong.

Hans Cagnell

Johan Westerholm, Ellis Wohlner och Vanja Berggren. Foto: Ulla Andesong.

Minsterbesök

Sara Mohammad och Åsa Régner. Foto: Ulla Andesong.

Sara och Åsa

Sara Mohammad och Åsa Régner. Foto: Ulla Andesong.

Sara och Åsa

Vanja Berggren. Foto: Ulla Andesong.

Vanja Berggren

Vanja Berggren och Mojdeh Zandieh. Foto: Ulla Andesong.

Vanja och Mojdeh

Vanja, Gertrud, Mojdeh, Åsa, Johan, Sara, Ellis och Hans. Foto: Ulla Andesong.

Ministerbesök