Besök av Israels vice ambassadör

Onsdagen den 10 februari fick GAPF besök av Israels vice ambassadör Asaf Segev, och hans politiske rådgivare Gabriel Rosenberg. Syftet med mötet var att informera ambassadören om GAPFs verksamhet samt diskutera hederskulturfrågor i Sverige och i världen. Vid mötet deltog också GAPFs Goodwill Ambassadörer Vanja Berggren och Mojdeh Zandieh, samt Sara Mohammad, Gertrud Åström och Hans Cagnell från GAPFs styrelse.

Sara Mohammad hälsade gästerna välkomna och presenterade sig själv genom att berätta sin egen livshistoria som rymmer könsstympning, slöjtvång och tvångsäktenskap i Irakiska Kurdistan. Därefter presenterade sig övriga mötesdeltagare. Asaf Segev berättade att han varit placerad vid israeliska ambassaden i Stockholm i sex månader. Han försöker nu lära känna Sverige och det aktuella politiska läget i landet. Därvid har han noterat den stora invandringen i landet och de svårigheter som uppstår i form av hederskultur och hedersvåld. Han önskade nu få veta mer om hederskultur i allmänhet, men framför allt om hur GAPF arbetar med frågan.Sedan berättade Sara Mohammad och övriga företrädare för GAPF om organisationens verksamhet, som vilar på tre ben – stöd till personer utsatta för hederskultur och hedersvåld, utbildning av personal vid skolor, socialtjänst, polis, domstolar m.m. samt politisk opinionsbildning som vänder sig till politiker, massmedia och allmänhet.

Avslutningsvis tackade Sara Mohammad Asaf Segev för att han besökte GAPF, och Asaf Segev i sin tur tackade för en lärorik diskussion. Asaf Segev skrev en hälsning i GAPFs gästbok. Sara Mohammad gav Asaf Segev böckerna ”Heder och samvete” av Eduardo Grutzky och Lars Åberg och ”Du ska dö” av Ulf Broberg och Leif Ericksson.