Hildebrant&Madon intervjuar Sara Mohammad, ordförande för GAPF, om hedersvåld, naivitet och brutalt svek mot flickor

Plats: Stockholm
Datum: 2016-08-13
Medverkande: Sakine Madon från Hildebrant&Madon och Sara Mohammad ordförande från GAPF

Barnäktenskap är förbjudet i Sverige. Men lagens långa arm sträcker sig inte till de ensamkommande flyktingflickorna. Är det skillnad mellan barn och barn? De som kämpar mot hedersvåld blir kallade för rasister. Partier har uttalat stöd för könsseparation. Vad kommer denna kortsiktiga lösning ge för långsiktiga konsekvenser?
Sakine Madon intervjuar Sara Mohammad, ordförande från GAPF, om det brutala sveket mot barnens rättigheter och de övergrepp som begås i ”hederns” namn.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=TOnxYTLI5oQ&app=desktop