KRG Kurdistan Regional Government Iraq -representation i Sverige tar för första gången kontakt med GAPF

Plats: KRGs Ambassad,Grev Turegatan 38
Datum:2016-08-08
Medverkade:Shores Kadir Rahem och Bakhtiar Derdman från KRG, Sara Mohammad, Tania Twana, Hans Cagnell och Natalia Nader från GAPF

Det är första gången KRG tar kontakt med GAPF. Vi fick gå på ett enskilt möte med Shores Kadir Rahem och Bakhtiar Derdman som är representanter för den Kurdiska regeringen. Syftet med mötet var att vi ska samtala om GAPFs förslag, lära känna varandras verksamheter bättre och eventuellt samarbeta fram lösningar på rådande kriser i Kurdistan vad gäller kvinnor och barns utsatthet när det kommer till hedersvåld. 

GAPF möter KRG

På bilden syns: Hans Cagnell, Tania Twana från GAPF, Shores Kadir Rahem från KRG, Sara Mohammad och Natalia Nader från GAPF