Ledningsgruppsmöte inför Fadimedagarna 2017

Plats: GAPFs Huvudkontor
Datum: 2016-08-17
Medverkade: Aja Stoll, Håkan Carlson, Helén Carlson, Camilla Starck, Jan Lindberg, Alexander Erwik, Diloran Baram, Sara Mohammad, Hans Cagnell och Natalia Nader från GAPF

Den 17 augusti träffades ledningsgruppen för att börja med förberedelserna inför Fadimedagarna 2017. Där gick dem igenom de olika funktionsgrupper som ansvarar för olika uppdrag under Fadimes 15 års minne på Berns den 22 januari, Riksdagen samt Fadimedagarna. Gänget gick igenom de olika grupperna, deras ansvarspunkter och ansåg gruppledare. Under mötet kom man med nya förslag och idéer som kommer att förbättra Fadimedagrna ännu mer! Det var en väldigt effektiv och strukturerad möte som försåg de olika gruppledare på plats med uppgifter att ta tag i inför nästa ledningsmöte inför Fadimedagarna2017. Nu är vi igång!

Ledningsgruppmöte Fadimedagarna 2017

Här ser vi ett härligt gäng! Från vänster ser vi: Jan Lindberg, Diloran Baram, Hans Cagnell, Sara Mohammad, Helén Carlson, Håkan Carlson, Camilla Starck och Alexander Erwik