Sophia Jarl, kommunalråd (M) Norrköping, träffar GAPF för att prata om hedersvåld

Plats: GAPFs Huvudkontor
Datum:2016-09-05
Medverkande: Sophia Jarl kommunalråd (M) Norrköping, Sara Mohammad och Natalia Nader från GAPF

Sophia Jarl stämde träff med GAPF för att ta reda mer om GAPFs verksamhet och hur vi jobbar kring hedersvåld. Sophia vill fördjupa sig mer och tycker att det är en viktigt fråga som bör ses över mer av politiker. Vi är glada över att få höra om Sophias arbete kring hedersvåld och tacksamma för hennes engagemang!

GAPF möter Sophia Jarl från Moderaterna Norrköping

På bilden ser vi Sara Mohammad, ordförande för GAPF och Sophia Jarl kommunalråd (m) Norrköping