Under hösten 2016 kommer GAPF att genomföra verksamhetsutvecklingsprojektet SOL. Det står för Samverkan och lärande för kvalitetsutveckling av GAPFs stödverksamhet

Datum:2016-10-03 Projektet ska åstadkomma kompetensutveckling och metodutvecklingsarbete för de som jobbar inom GAPFs organisation. Därigenom ska kvaliteten i GAPFs stödarbete för flickor och pojkar, kvinnor och män som utsätts för hedersrelaterat våld höjas. Målet är att man ska arbeta på ett likartat sätt i hela organisationen för att stärka GAPFs medarbetare i sina ställningstaganden och …

Under hösten 2016 kommer GAPF att genomföra verksamhetsutvecklingsprojektet SOL. Det står för Samverkan och lärande för kvalitetsutveckling av GAPFs stödverksamhet Läs mer »