Intervjuer med personer med hedersexpertis

Under slutet av november 2016 genomförde GAPF en internutbildning av stödpersoner som arbetar med att stötta drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) inom projektet SOL – Samverkan och lärande. Under utbildningen föreläste experter inom olika HRV-områden för att ge en helhetsbild hur arbetet kring hedersvåld ser ut vid bl a vid polisen, hos socialtjänsten, …

Intervjuer med personer med hedersexpertis Läs mer »