Intervjuer med personer med hedersexpertis

Under slutet av november 2016 genomförde GAPF en internutbildning av stödpersoner som arbetar med att stötta drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) inom projektet SOL – Samverkan och lärande. Under utbildningen föreläste experter inom olika HRV-områden för att ge en helhetsbild hur arbetet kring hedersvåld ser ut vid bl a vid polisen, hos socialtjänsten, vid det nationella kompetensteamet mot hedersvåld, samt psykologiska och juridiska aspekter av HRV. På länken nedan kan du se de intervjuer som gjordes med föreläsarna vid utbildningstillfället.

Länkar direkt till respektive intervju

0:00:00 Inledning
0:02:33 Sara Mohammad, ordförande GAPF
0:08:07 Bosse Lagerkvist, polisen och nationella kompetensteamet mot hedersvåld
0:09:27 Bayan Nasih, socialtjänsten och nationella kompetensteamet mot hedersvåld
0:14:18 Fatima Brobeck Khan, advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
0:16:35 Hans Cagnell, leg. psykolog, styrelseledamot GAPF
0:19:15 Maria Fager Hohenthal, advokat
0:21:05 Avslutande kommentarer

Länk till hela inslaget

Intervjuer med HRV-expertis