Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck prisas

Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsen syftar att att lyfta en enskild person eller en ideell organisation som arbetar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsens pris för arbete mot hedersvåld. Priset är framtaget av Linda Röjås Söderman och Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design.
Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsens pris
Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar fler i Sverige. Barn och unga får inte leva fria liv, de är rädda för att tvingas gifta sig eller till och med mördas av släktingar. Det svenska samhället måste sluta se mellan fingrarna för dessa medeltida traditioner, säger Nyamko Sabuni, ordförande för Stiftelsen Glöm Aldrig Pela & Fadime. Pela och Fadime betalade det högsta pris man kan för ett liv i frihet. De levde båda med hederskulturen som innebär att de som kvinnor förvägrades rätten till ett självständigt liv. Det är ett avskyvärt system av föråldrade seder som fortfarande lever mitt i det moderna svenska samhället.

Ett antal eldsjälar och frivilligorganisationer leder idag kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Deras insatser gör Sverige till ett bättre, friare och mer rättvist land. De förtjänar
erkännande och uppmärksamhet
, säger Nyamko Sabuni.

Därför instiftas Pela & Fadime-utmärkelsen för kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utmärkelsen lyfter en enskild person eller en ideell organisation och dess gärning för människors rätt till frihet, ett självständigt liv och ett liv utan hedersrelaterat våld och förtryck. Statyetten för utmärkelsen är framtagen av Linda Röjås Söderman och Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design. Utmärkelsen delas ut i Berns Salonger, söndag den 22 januari. Pressbilder bifogas.

För ytterligare information:
Nyamko Sabuni 070-3081205

Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsen har till ändamål att uteslutande stödja arbetet mot hedersrelaterat våld. Kommittén är i sin funktion helt fristående från Riksorganisationen GAPF. Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsen gjorde sitt första upprop under Fadimedagarna 2014. Donationer till kommittén kan göras via: PG 900 627 – 1

Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsens pris för arbete mot hedersvåld. Priset är framtaget av Linda Röjås Söderman och Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design.

Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsens pris. Priset är framtaget av Linda Röjås Söderman och Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design.