Sara Mohammad bland årets kvinnor i Expressen

Sara årets kvinna nr 21 i Expressen (Foto: Michaela Hasanovic)
Inför åttonde mars listar tidningen Expressen årets kvinnor, Sara Mohammad hamnar på 21:e plats med motiveringen, ”Har som ordförande för GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) fått politikerna att bland annat börja agera gällande barnäktenskap.”.

Foto: Michaela Hasanovic. Följ denna länk för att se inlägget i Expressen och övriga kvinnor på listan,

http://www.expressen.se/noje/bild/arets-kvinnor-2017/