GAPF i Almedalen 2017

Möt GAPF i Almedalen! Vi är på plats under veckan med egna seminarier och som deltagare i andras. Följ länkarna till programmet nedan för att se var och när du kan hitta oss.

Programöversikt

[infobox]

2:a juli Filmvisning och diskussion, GAPF organiserar
3:e juli Seminarium: Red vs. Blue om hedersfrågor, GAPF organiserar
Seminarium: Dubbla rättssystem?, GAPF organiserar
Seminarium: Parallel Societies, GAPF deltar
Seminarium: Moralpoliser, GAPF deltar
4:e juli Seminarium: Sjukvårdens utmaningar, GAPF delarrangör
Seminarium: Moralpoliser i vardagen, GAPF deltar
Seminarium: Vad gör GAPF för HBQT, GAPF organiserar
5:e juli Seminarium: Är oskuldskontroller olagliga?, GAPF arrangerar
6:e juli Manifestation: Hjälp oss stötta HBQT, GAPF arrangerar
Seminarium: Kampen mot sedvänjor, GAPF deltar
7:e juli Filmvisning och teateranalys, GAPF arrangerar
Filmvisning och diskussion, GAPF arrangerar
8:e juli Seminarium: Barn och religionsfrihet, GAPF arrangerar
Seminarium: Islamismen mot kvinnokampen, GAPF arrangerar
Seminarium: Bortförda barn, GAPF arrangerar

[/infobox]

Filmvisning och diskussion: Honor Diaries

[infobox]

Organisatör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 2:e juli 2017, kl 16.00-17.30
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Honor Diaries är en dokumentärfilm från 2013 av producent Paula Kweskin. Honor Diaries utforskar våld mot kvinnor i hedersbaserade samhällen, med särskild inriktning på kvinnlig könsstympning, våld mot kvinnor, hedersmord, tvångsäktenskap och att de unga kvinnorna förvägras utbildning. Filmen visar nio kvinnliga människorättsaktivister med ursprung i den muslimska såväl som den ickemuslimska världen. Vi följer deras ansträngningar för att genomföra förändring, både inom deras lokala samhällen och i ett större perspektiv. Efter filmen, hör en representant från GAPF och Juno Blom från Länsstyrelsen Östergötland samtala om filmen och bjuda in dig till diskussion.

Frågeställningar:

 • Vilka är de största svårigheter och utmaningar som möter kvinnorna?
 • Vad har samhället för syn på dessa kvinnor?
 • Vad skulle underlätta deras kamp för jämställdhet och rätt till sina mänskliga rättigheter?
 • Vad har kvinnorna för rättigheter i sina ursprungsländer?

Medverkande:

 • Juno Blom, utredare, Länsstyrelsen i Östergötland
 • Representant för GAPF

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet
Kontaktperson:

[/infobox]

Red vs. Blue om hedersfrågor

[infobox]

Organisatör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3:e juli 2017, kl 11.00-11.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: GAPF känner partierna på pulsen – vilka politiska lösningar finns på problemet med hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Vi närmar oss ett nytt valår och GAPF vill veta var partierna står. GAPF bjuder in representanter från olika partier till panelen.

Frågeställningar:

 • Var står ditt parti i frågan om HRV?
 • Vilka är de största utmaningarna med HRV i dagsläget?
 • Hur driver partierna sakfrågan kring kampen mot HRV?
 • Vilka förslag/ motioner har ni som parti lagt fram som i praktiken hjälper de utsatta?

Moderator: Dennis Mohammad, tidigare GAPF Goodwill Ambassadör 2014, student på Handelshögskolan i Stockholm

Medverkande i panelen:

 • Anti Avsan (M), riksdagsledamot
 • Lotta Edholm (L),
 • Désirée Pethrus (KD),
 • Johan Hedin (C), riksdagsledamot
 • Carina Ohlsson (S), ordförande i S-kvinnor, riksdagsledamot
 • Linda Snecker (V), riksdagsledamot i justitieutskottet
  • riksdagsledamot i justitieutskottet
  • suppleant i utbildningsutskottet

Länk: Seminariet i Almedalsprogrammet
Kontaktperson:

[/infobox]

Seminarium: Svensk lag eller dubbla rättssystem?

[infobox]

Organisatör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3:e juli 2017, kl 13.30-14.15
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Hur kommer det sig att vi i Sverige idag har 132 registrerade barnäktenskap hos migrationsverket och att socialtjänsten har placerat de flesta barn med sina vuxna män trots att vi har en lag mot barn- och tvångsäktenskap? Håller vi på att få olika lagar för olika grupper i samhället? Om vi ser arbetet för jämställdhet och likhet inför lagen som oantastliga grundvärden, hur kan samhället ha accepterat att detta skett? Hur kan vi motverka en sådan utveckling?

Moderator: Representant från GAPF
Medverkande i panelen:

 • Aleksander Gabelic, ordförande för FN-förbundet, Sverige
 • Sven-Erik Alhem,
  • förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige och samhällsdebattör
  • fd överåklagare
 • Anna Gullberg,
 • Christer Fuglesang,
 • Sakine Madon, journalist och samhällsdebattör

Länk: Seminariet i Almedalsprogrammet
Kontaktperson:

[/infobox]

Seminarium: “Parallel Societies in Germany and the North – Nordisk mångfald eller tysk Leitkultur?”

[infobox]

Organisatörer: The German Embassy together with the Nordic Council of Ministers
Tid: 3:e juli 2017, kl 15.15-16.00
Plats: Tavernatältet, Strandvägen 4
Beskrivning: Den tyska ambassaden tillsammans med Nordiska ministerrådet håller ett seminarium om parallella samhällen i tyska och nordiska städer ”Parallella samhällen i Tyskland och Norden – Nordisk mångfald eller tysk Leitkultur?”. Vi tror att Tyskland, Sverige och andra nordiska länder står inför liknande utmaningar om integration som vi enligt vår uppfattning bäst kan hantera om vi går ihop. Seminariet är därför avsett som ett startpaket för genomförandet av en multilateral dialog om integrationspraxis. Riksorganisationen GAPF medverkar i panelen.

Moderator: Eva Åberg, audiendo
Medverkande i panelen:

 • Jan Pörksen, Statssekreterare integrationsfrågor, Hamburgs delstat
 • Marina Johansson (S), kommunalråd integrationsfrågor, Göteborgs kommun
 • Representant från GAPF
 • Britt Lundberg, president, Nordiska rådet

Länk: Seminariet i Almedalsprogrammet
Kontaktpersoner:

[/infobox]

Seminarium: Sveket mot förorten

[infobox]

Organisatörer: Varken Hora eller Kuvad (VHEK), Riksorganisationen GAPF, S-Kvinnor, FreeZonen
Tid: 3:e juli 2017, kl 16.00-18.30
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: I kölvattnet av Kalla Faktas avslöjande om moralpoliser i förorterna är det många som är förvånande – dock inte så många förortsfeminister som har upplevt och sett detta förvärras under årtionden. Först när programmet Kalla Fakta visat att även etniska svenskor förföljs och trakasseras i förorterna som politikerna börjar vakna. De kvinnor som slagit larm om hedersförtrycket i en del förorter har ofta straffats dubbelt. Många har utsatts för rasismanklagelser, fast det är de som bekämpar (köns)rasismen. Det måste bli ett slut på kyskhets- och oskuldskontroller och könsapartheid. Nu tar vi plats på Almedalen och berättar om hur moralpoliserna begränsar kvinnors handlingsutrymme. Det är dags att politiker på allvar tar tag i problematiken. För om det är som statsministern säger, att: “i Sverige är det jämställdhet som gäller. Punkt slut”, så kräver vi att det gäller förorten också.

Medverkande i panelen:

 • Amineh Kakabaveh (V), ordförande, VHEK
 • Angelica Lorentzon, aktivist, VHEK
 • Åsa Regnér (S), jämställdhetsminister
 • Per Westerberg (M), fd talman
 • Helena Gissén, journalist, TV4
 • Representant från GAPF
 • Carina Ohlsson (S), ordförande S-Kvinnor
 • Carin Götblad, regionpolischef, Region Mitt
 • Ann Margarethe Livh (V), demokratiborgarråd
 • Sanna Rayman, journalist, Dagens Samhälle
 • Susanna Udvardi, verksamhetschef, FreeZonen

Länk: Seminariet i Almedalsprogrammet
Kontaktpersoner:

[/infobox]

Seminarium: Sjukvårdens utmaningar med HRV

[infobox]

Organisatörer: Riksorganisationen GAPF och Erwik Communication
Tid: 4:e juli 2017, kl 11.00-11.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Personer som lever under hedersförtryck söker sjukvård som alla andra. Har sjukvårdspersonalen tillräcklig kunskap och förståelse för hur säkerheten för en utsatt allvarligt kan riskeras om hennes patientjournal på nätet innehåller en viss typ av information, som hennes anhöriga har tillgång till? Kan vårdpersonalen tillräckligt för att hänvisa rätt och erbjuda rätt hjälp? Kan vårdpersonalen riskera att öka hotbilden? Vi tar upp olika aspekter på hedersrelaterat våld och förtryck och de utmaningar som framtidens hälso-och sjukvård står inför.

Frågeställningar:

 • Hur ska patientsäkerheten och sekretess skyddas när journaler tillgängliggörs på nätet?
 • Hur säkras att vårdpersonal inte ökar hotbilden mot patienter som är drabbade av hedersförtryck?
 • Hur arbetar barnhälsovård (BVC) förebyggande med att informera om att könsstympning är olagligt och potentiellt kan innebära ett livslångt lidande för den utsatta?
 • Hur utbildar vi personalen till att kunna identifiera tecken på att könsstympning har utförts?

Moderator: Carolin Dahlman, politisk redaktör Kristianstadsbladet, GAPF Goodwill Ambassadör 2017
Medverkande i panelen:

 • Bitte Fritzson, enhetschef för rättsavdelningen, enheten för hälsa och sjukvårdsjuridik, socialstyrelsen
 • Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik och ansvarsråd
 • Representant från GAPF
 • Camilla Starck, läkare, GAPF Goodwill Ambassadör 2017
 • Lina Nordquist (L), regionråd, Uppsala läns landsting

Länk: Seminariet i Almedalsprogrammet
Kontaktperson:

[/infobox]

Ska kvinnor och unga flickor styras av moralpoliser och hedersförtryck i vardagen?

[infobox]

Organisatör: Brottsofferjouren Sverige
Tid: 4:e juli 2017, kl 13.30-14.30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Björkanderska F-Huset, Skeppsbron 24, F20

Beskrivning: Kalla Fakta avslöjade i april att självutnämnda moralpoliser trakasserar kvinnor runtom i Sverige och att skolbarn separeras på skolbussar. Vi bjuder in till seminarium med föreläsning och panelsamtal kring temat ”Ska kvinnor och unga flickor styras av moralpoliser och hedersförtryck i vardagen?”

Brottsofferjouren arbetar med att ge medmänskligt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Vi ger också ut kunskapshöjande material inom bland annat våld i nära relation. I juni ger vi ut en bok om hedersrelaterat våld och förtryck. Boken heter Leva sitt liv – en bok om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kommer presentera den på seminariet som avslutning. Boken är finansierad av Socialstyrelsen och är därför gratis.

Moderator: Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige
Medverkande i panelen:

 • Helena Gissén, journalist, TV4
 • Sakine Madon, journalist, Västmanlands läns tidning
 • Representant från GAPF
 • Mikael Thörn, expert, nationella kompetensteamet
 • Åsa Furén-Thulin, sektionschef, SKL
 • Gustav Lantz (S), riksdagsledamot
 • Robert Hannah (L),
 • Länk: Seminariet i Almedalsprogrammet
  [/infobox]

  Seminarium: Gör GAPF något för bögarna?

  [infobox]

  Organisatörer: Riksorganisationen GAPF och Erwik Communication
  Tid: 4:e juli 2017, kl 16.00-16.30
  Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
  Beskrivning: Representant från GAPF kommer att prata om vad det innebär för en HBTQ person att leva i en hederskontext, vilka risker de utsätts för samt hur GAPF hjälper HBTQ personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

  Frågeställningar:

  • På vilket sätt är HBTQ personer utsatta?
  • På vilket sätt hjälper GAPF HBTQ personer som ber om hjälp?

  Länk: Seminariet i Almedalsprogrammet
  Kontaktperson:

  [/infobox]

  Seminarium: Är oskuldskontroller olagliga i Sverige eller inte?

  [infobox]

  Organisatör: Riksorganisationen GAPF
  Tid: 5:e juli 2017, kl 11.00-11.45
  Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
  Beskrivning: Oskuldskontroller betraktas av WHO som ett brott mot mänskliga rättigheter och påtvingade undersökningar är olagliga. Hösten 2015 lät Kalla fakta en ung kvinna och hennes faster besöka ett antal läkare, av vilka tre erbjöd oskuldskontroller. Därefter har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat och utrett de aktuella vårdcentralerna. I två av fallen har IVO riktat kritik mot läkarna, men därefter hände inget mer. Ärendena har inte gått vidare till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för lämplighetsprövning av läkarna. Justitieombudsmannen (JO) har inte tyckt att IVOs agerande bör utredas. Vi frågar oss under detta seminarium – Är oskuldskontroller olagliga i Sverige eller inte?
  Frågeställningar:

  • Oskuldskontroller betraktas som ett brott mot Regeringsformen i svensk grundlag. Hur kommer det sig att myndigheterna hittills inte agerat kraftigare?
  • Behövs en ändring av lagstiftningen?
  • Hur ska vi säkra att oskuldskontroller inte förekommer inom sjukvården?
  • Pågår det ett informativt arbete i introduktionsprogram till sjukvården i Sverige om att oskuldskontroller är olagliga?
  • På vem ligger ansvaret?

  Moderator: Carolin Dahlman, politisk redaktör Kristianstadsbladet, GAPF Goodwill Ambassadör 2017

  Medverkande i panelen:

  • Thomas Mehralizade, avdelningschef Syd, IVO
  • Bitte Fritzson, enhetschef för rättsavdelningen, enheten för hälsa och sjukvårdsjuridik, socialstyrelsen
  • Cecilia Elving (L),
  • Representant för GAPF
  • Camilla Starck, läkare, GAPF Goodwill Ambassadör 2017

  Länk: Seminariet i Almedalsprogrammet
  Kontaktperson:

  [/infobox]

  Manifestation: Hur kan vi stötta HBTQ-personer i Sverige och utomlands?

  [infobox]

  Organisatör: Riksorganisationen GAPF
  Tid: 6:e juli 2017, samling: kl 11.00, manifestation: kl. 11:15-11:45
  Samlingsplats: Parkeringen, Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
  Beskrivning: Vi kommer i vårt arbete kontakt med HBTQ personer som är utsatta för hedersvåld och förtryck i Sverige. De får utstå dödshot och misshandel, somliga riskerar att bli bortförda till hemlandet där de ska bli ”botade” eller tvingas att gifta sig med det ”lämpliga könet”. De flesta HBTQ-personer som lever under hederskontexten lever sitt liv i det dolda av rädsla för vad de skulle drabbas av om de som påstår sig älska dem får reda på deras hemlighet. Möt upp med oss och visa ditt stöd genom Visby i en manifestation, ta med dig plakat om du har möjlighet eller kom som du är.
  Textförslag till plakat:

  • ”Rätten att vara homosexuell – En självklarhet!”
  • ”Rätten att vara transsexuell – En självklarhet!”
  • ”Rätten att vara queer – En självklarhet!”
  • ”Rätten att vara bisexuell – En självklarhet!”
  • ”Kärleken är fri!”
  • ”Vill inte bli utrotad för att jag älskar!”
  • ”Vill inte bli botad för att jag älskar!”
  • ”Vill inte bli hotad för att jag älskar”
  • Länk: Manifestationen i Almedalsprogrammet
   Kontaktperson:

   [/infobox]

   Seminarium: Kampen mot skadliga sedvänjor – hemma och ute i världen

   [infobox]

   Organisatörer: Plan International Sverige, Riksorganisationen GAPF
   Tid: 6:e juli 2017, kl 17.20-18.00
   Plats: S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, Gotlands Konstmuseum
   Beskrivning: I Agenda 2030 har världen enats om att skadliga sedvänjor ska upphöra – överallt. Men samtidigt som Sveriges feministiska utrikespolitik gör oss ”bäst i klassen” internationellt har problem som hederskultur, barnäktenskap och könsstympning blivit allt vanligare i den svenska vardagen.

   Alla barn och unga har rätt till ett liv fritt från våld och skadliga sedvänjor. Detta är fastslaget i barnkonventionen och för första gången har världen, genom Agenda 2030, satt upp konkreta globala mål om att dessa sedvänjor ska upphöra – överallt. Flickor och unga kvinnor är särskilt utsatta och det finns mycket att göra för att säkra flickors rättigheter, både på hemmaplan och ute i världen. För samtidigt som Sveriges feministiska utrikespolitik och stora fokus på Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) gör oss ”bäst i klassen” internationellt har problem med hedersvåld, barnäktenskap, könsstympning och könsbaserat våld blivit allt vanligare i den svenska vardagen. Vi bjuder in till samtal om hur man kan ta sig an dessa svåra frågor. Vad behöver göras och hur kan arbetet i Sverige och det internationella utvecklingsarbetet lära av varandra?

   Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet
   Kontaktperson:

   • Alexandra Pärnebjörk, Plan International Sverige, 073-3525963

   [/infobox]

   Filmvisning och analys av teaterföreställningen: Kärleken är fri

   [infobox]

   Organisatör: Riksorganisationen GAPF
   Tid: 7:e juli 2017, kl 16.00-18.00, filmen är ca 1h30m
   Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
   Beskrivning: Utifrån föreställningen Kärleken är fri frågar vi oss: Är kärleken fri för alla? Hur ser det ut för en som lever under hedersrelaterat våld och förtryck att bli kär i en fel person? Vad hade du gjort om du befann dig i samma situation som personerna som gestaltas i föreställningen?

   Vi visar teaterföreställningen Kärleken är fri på filmduken och sedan kan vi tillsammans diskutera intrycken! Teaterföreställningen Kärleken är fri handlar om individens rätt att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur, tradition och samhälle. Det handlar om ungas rätt till sin kropp, sin sexualitet och att själva få välja partner. Även om det främst är flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck så är även pojkarna utsatta, exempelvis genom att de tvingas att kontrollera sina systrar och kvinnliga släktingar. I föreställningen berörs också hur det kan vara att leva som hbtq-person inom en hederskontext.
   Kärleken är fri!

   Regi: Michael Cocke
   Dramatiker: Åsa Lindholm
   Scenografi: Katrin Brännström
   Mask: Janina Rolfart
   Ljus: Lina Benneth

   Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet
   Kontaktperson:

   [/infobox]

   Filmvisning och diskussion: Banaz a lovestory

   [infobox]

   Organisatör: Riksorganisationen GAPF
   Tid: 7:e juli 2017, kl 19.00-20.40, filmen är ca 1h10m
   Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
   Beskrivning: Banaz Mahmoud föddes i Irak och flyttade till England med sin familj när hon var 10 år gammal. Vid 17 års ålder hade hennes föräldrar arrangerat ett äktenskap mellan henne och en tio år äldre släkting. Inom några månader blev äktenskapet våldsamt och Banaz begärde skilsmässa. Under de kommande månaderna blev Banaz kär i en man som hon själv valde, något som visade sig vara skamligt för hennes familj. Banaz hölls i fångenskap av sin familj, slagen och förbjuden att träffa sin älskade. Hon flydde och sökte hjälp från myndigheter, till ingen nytta. Hon skrev ett brev till polisen och redogjorde för sin situation och uppgav att hon kände sig hotad till livet av sina släktingar. I januari 2006 dödades Banaz av familjemedlemmar som gömde hennes lik i en väska på deras tomt. Banaz hade gått till polisen fem gånger före sin död, utan att få det skydd av myndigheterna hon så desperat behövde.
   Frågeställningar:

   • Vad kunde myndigheterna gjort för att hindra Banaz från att mördas?
   • Varför tog inte myndigheterna Banaz anmälningar på allvar?
   • Hur ska vi skydda unga utsatta personer som bor i Sverige?

   Länk 1: Bakgrund och länk till filmen
   Länk 2: Programpunkten i Almedalsprogrammet
   Kontaktperson:

   [/infobox]

   Seminarium: Har barn religionsfrihet i Sverige?

   [infobox]

   Organisatör: Riksorganisationen GAPF
   Tid: 8:e juli 2017, kl 11.00-11.45
   Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
   Beskrivning: I seminariet kommer vi bland annat ta upp religiösa friskolor. Ska religionen forma barnens skolgång i ett sekulärt land? Hur påverkar religionen kampen för jämställdhet? Vad har slöjan för symbolik? Är det rätt att sexualisera små barns kroppar genom att dölja dem under slöjan till skydd för blickar från det manliga könet? Finns det verklig religionsfrihet också för de yngsta? Hur kan könsseparata aktiviteter leda till en positiv samhällsutveckling, där ett av de viktigaste målen är jämställdheten och respekten för allas lika värde? Finns det verklig religionsfrihet för de yngsta? Innebär religionsfriheten också en frihet att få vara barn utan snäva religiösa ramar? Vem intressen väger tyngst?
   Moderator: Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare för Riksorganisationen GAPF
   Medverkande i panelen:

   • Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande i justitieutskottet
   • Representant för GAPF

   Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet
   Kontaktperson:

   [/infobox]

   Seminarium: Hur hindrar islamismen kvinnokampen?

   [infobox]

   Organisatör: Riksorganisationen GAPF
   Tid: 8:e juli 2017, kl 13.30-14.15
   Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
   Beskrivning: Sverige är ett av världens mest jämställda länder och har en feministisk regering. Trots detta kan det vara en risk för en kvinna att sätta sig på fel plats i fiket i förorterna.
   Frågeställningar:

   • På vilket sätt hindrar islamismen kvinnokampen?
   • Hur påverkar islamismen en demokratisk stat och de landvinningar som gjorts inom kvinnokampen?
   • Förekommer jämställdhet alls i islamistiskt styrda länder?
   • Hur behandlas flickor och kvinnor i förorterna i Sverige?
   • Är det en backlash mot jämställdheten att vi separera pojkar och flickor under idrottslektioner och simundervisning?
   • Är könsseparata aktiviteter lösningen på befintliga problem?
   • Vad är det som händer med kvinnokampen?
   • Och vart är jämställdheten på väg?
   • Moderator: Camilla Starck, läkare, GAPF Goodwill Ambassadör 2017
    Medverkande i panelen:

    Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet
    Kontaktperson:

    [/infobox]

    Seminarium: Hämta hem bortförda barn – mot barn- och tvångsäktenskap

    [infobox]

    Organisatör: Riksorganisationen GAPF
    Tid: 8:e juli 2017, kl 15.00-15.45
    Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
    Beskrivning: Varje år är det ett antal personer som inte kommer tillbaka till sin skola och klasskamraterna efter sommarlovet. När ett barn eller en ungdom blir bortförd till ett främmande land och i många fall där gift mot sin vilja fråntas hen sina grundläggande rättigheter och hamnar i en svår livssituation.
    Frågeställningar:

    • Hur kan myndigheter i Sverige verka för att förhindra att detta sker?
    • Hur kan skolpersonal och socialtjänst identifiera tecknen i tid för att förhindra att barnen förs bort och hur kan myndigheter samverka för att få hem de barn som tvingas till äktenskap i föräldrarnas gamla hemland?
    • Hur går det att samverka för att stärka skyddet?
    • I Norge och Storbritannien har man stränga lagar mot bortförande av barn kopplat till en strategi för att hjälpa dem att komma hem
    • Kan man upprätta något liknande i Sverige?
    • Moderator: Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare för riksorganisationen GAPF
     Medverkande i panelen:

     • Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande i justitieutskottet
     • Representant för GAPF

     Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet
     Kontaktperson:

     [/infobox]


     Almedalen
      

     Last updated: september 28, 2017 at 20:53 e m