Extrainsatt årsmöte

VÄLKOMMEN TILL RIKSORGANISATIONEN GAPFS EXTRAINSATTA ÅRSMÖTE

Just nu är vi under processen för ansökan av ett 90-konto till GAPF. För att kunna få göra det måste vi ha en auktoriserad revisor framöver. Därför bjuder vi in er till ett extra årsmöte.

Tid: kl 17.00 – 17.30 söndag den 26 nov.

Plats: Vattugatan 7, Stockholm.

Härmed vill vi bjuda in alla GAPFs medlemmar till ett extrainsatt årsmöte

Det extra årsmötet blir ett enfrågemöte för beslut om tillägg av en auktoriserad revisor som GAPFs extra revisor.

Förslag till dagordning:

1) Föreningens ordförande öppnar årsmöte

2) Val av ordförande för årsmöte

3) Val av sekreterare för årsmöte

4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, för extra årsmötesprotokollet

5) Fråga om godkännande av kallelse till extra årsmötet

6) Fråga om godkännande av dagordningen

7) Beslut om val av en auktoriserad revisor som GAPFs externrevisor.

8) Mötet avslutas

Anmäl dig senast 24/nov till: medlem@gapf.se

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF hälsar er alla välkomna!

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen via Sara Mohammad- Ordförande, Riksorganisationen GAPF