GAPF ställer ut på konferensen Operation Kvinnofrid

 

Imorgon den 24 november kommer GAPF att ställa ut på Operation Kvinnofrids konferens  Tillsammans mot hedersrelaterat våld och förtryck  i Stockholm City Conference Center. En regional konferens för att sprida lärande exempel inom området hedersrelaterat våld och förtryck som är årets tema.
GAPF kommer finnas på plats för att utbyta erfarenheter, nätverka och berätta om verksamheten. 

Om Operation Kvinnofrid 
För andra året i rad anordnar Operation Kvinnofrid en regional konferens för att sprida lärande exempel inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län för att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av framgångsrika arbetssätt och metoder. En blandning av personal från socialtjänst, polis, kriminalvård, SLL och idéburen sektor är inbjudna till konferensen. 

Under konferensen följs arbetet med länsstrategin för att motverka våld i nära relationer upp, de lyfter exempel på hur de arbetar med könsstympning och stödinsatser till barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnofridspriset kommer även att delas ut till en verksamhet som har bidragit med särskilt goda insatser mot våld i nära relation. Konferensen arrangeras i samarbete mellan Operation Kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms län och Origo Stockholm.

läs mer om konferensen här: Operation kvinnofrid