GAPF har nu ett 90-konto

Riksorganisationen GAPF har nu ett 90-konto för insamling: 900627-1! Ett 90-konto är ett PlusGirokonto som inleds med ”90” vilket garanterar att Svensk insamlingskontroll har granskat och godkänt Riksorganisationen GAPF enligt de höga krav som ställs för insamling via ett 90-konto.

Riksorganisationen GAPF har fått 90-konto beviljat