Valberedningens brev till medlemmar i GAPF

Till alla medlemmar i GAPF

Valberedningen har påbörjat arbetet inför årsmötet 2018 och uppmanar alla att inkomma med förslag på namn till förtroendeuppdrag i GAPF.

Nomineringen ska innehålla uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
På max en sida ska relevanta erfarenheter och kunskaper för uppdraget beskrivas såsom nuvarande arbete och uppdrag, tidigare erfarenheter av föreningsarbete och styrelseuppdrag i en ideell förening, erfarenhet av offentliga framträdanden och presentationer, kompetens i sakfrågor och personlig syn på viktiga och aktuella frågor som drivs av GAPF. Den som nomineras ska ha godkänt nomineringen.

Vanligtvis hålls 8-10 styrelsemöten per år och en planeringsdag i Stockholm.
Beroende på särskilda uppgifter kan uppdraget ta mer tid, sådana uppdrag är ordförande, vice ordförande, kassör och uppdrag utifrån särskild sakkunskap. Alla förväntas läsa handlingarna till styrelsemötena i förväg. Styrelsearvoden utgår inte.

Inför årsmötet 2018 är ordförande och vice ordförande inte uppe för omval då de är valda till 2019.

Nominering motses senast 28 februari 2018 och skickas till valberedningens sammankallande gertrud.astrom@telia.com.

Välkomna med era nomineringar!

Bästa hälsningar från valberedningen,
Gertrud Åström, Lotte Edholm, Tara Twana