GAPF i Almedalen 2018

GAPF håller till på Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a i Visby.

GAPF fotograferar och filmar alla våra seminarier och events i Almedalen för kommunikation om vår verksamhet bl a i sociala medier. Att närvara på GAPFs seminarier och events i Galleri Gotlands lokaler innebär ett medgivande till medverkan i fotografier och filmat material. Följ länkarna till programmet nedan för att se var och när du kan hitta oss.

Programöversikt

[infobox]

1:a juli Filmvisning och diskussion:Frihet bakom galler” (77min)
Paneldebatt: Religiös påverkan av minderåriga
Filmvisning och diskussion:Vad ska folk säga?” (106min)
2:a juli Föreläsning: Islamic extremism and women rights (eng.)
Paneldebatt: Jämställdhet eller könsapartheid
Paneldebatt: Bortförda barn behöver hjälp nu
Filmvisning och diskussion:Mustang” (97min)
3:e juli Föreläsning: Vad är egentligen identitetspolitik?
Paneldebatt: Finansiering till odemokratiska organisationer
Paneldebatt: Hur hindrar islamismen integrationen?
Partiledarutfrågning: med miljöpartiets Gustav Fridolin
4:e juli Paneldebatt: HBQT och heder – dubbel utsatthet
Paneldebatt: Pojkars dubbla utsatthet
Partiledarutfrågning: med liberalernas Jan Björklund
Paneldebatt: Identitetspolitiken – en offerindustri
5:e juli Ministerutfrågning: med jämställdhetsminister Lena Hallengren
Manifestation: solidaritet för slöjvägrarna
Partiledarutfrågning: med centerpartiets Annie Lööf
6:e juli Paneldebatt: Oskuldskontroller och könsstympningar
Paneldebatt: HRV i den digitaliserade sjukvården

[/infobox]


Söndag 1 juli


Filmvisning och diskussion: Frihet bakom galler

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 1:a juli 2018, kl 12.00-13.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Frihet bakom galler är en svensk dokumentärfilm från 2013 av Nima Sarvestani och Maryam Ebrahimi. Takhar-fängelset. 40 kvinnor. 34 barn. Fyra celler. Ingen burka. Vi följer Sara, Latife, Sima och deras medfångar i en nära skildring av livet bakom murarna i ett afghanskt kvinnofängelse. Kvinnorna där har oftast flytt från sina män med långa fängelsestraff som följd. Men var är de egentligen mest fria? I fängelset – eller utanför? Efter filmen följer diskussion.

Samtalsledare: Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare Riksorganisationen GAPF

Frågeställningar:

 • Hur ser förutsättningarna ut för kvinnor i Afghanistan?
 • Vad skulle krävas för att åstadkomma en bättre situation för kvinnorna?
 • Är friheten större innanför fängelsets murar än utanför för afghanska kvinnor?
 • Är burkan ett fängelse i sig?
 • Vad händer med samhällen där kvinnor tvingas leva i så stor ofrihet att ett liv i fängelse ter
  sig mer fritt?

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Paneldebatt: Skydd mot religiös påverkan minderåriga

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 1:a juli 2018, kl 15.00-16.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Religionsfriheten är grundlagsskyddad i svensk författning, men hur ser det ut med ungas rätt att växa upp fria från religiös påverkan? Hur stor möjlighet har barn att själva välja att leva med religion eller utan? Och hur mycket påverkas barn som går i religiösa friskolor egentligen? Går undervisningen överhuvudtaget i linje med skollagens föreskrift om att förskolan och skolan ska vara icke-konfessionell? Hur gör vi bäst för att skydda minderåriga från religiös påverkan?

Moderator: Per Strängberg, styrelseledamot Riksorganisationen GAPF

Medverkande i panelen:

 • Maria Stockhaus, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Juno Blom, riksdagskandidat, Liberalerna
 • Sara Mohammad, grundare och verksamhetschef, Riksorganisationen GAPF
 • Tara Twana, vice ordförande, Humanisterna

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Filmvisning och diskussion: Vad ska folk säga?

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 1:a juli 2018, kl 16.30-18.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett dubbelliv. Hemma följer hon strikt familjens pakistanska traditioner, men med sina vänner lever hon ett vanligt norskt tonårsliv. När hennes pappa kommer på henne med att ha en pojkvän, skickas hon till Pakistan – ett land där hon aldrig tidigare varit. Berättelsen är baserad på regissören Iram Haqs egna erfarenheter. Vinnare av publikpriset för bästa nordiska film på Göteborg Film Festival 2018. Efter filmen följer diskussion.

Samtalsledare: Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare Riksorganisationen GAPF

Frågeställningar:

 • Är frihet en rättighet för alla?
 • Hur ska samhället agera för att rädda flickor och pojkar som riskerar tvångsgiften?
 • Kan vi och bör vi försöka ändra attityderna hos personer som inte delar de universella
  värderingarna om mänskliga rättigheter, och i så fall hur?
 • Ska vi möta uttrycken för de traditionella normerna och värderingarna med förståelse?
 • Varför/varför inte? Var går gränsen?
 • Vad har Nisha för alternativ i realiteten? Hur hade hon kunnat agera?

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]


Måndag 2 juli


Föreläsning och diskussion: Islamic extremism and women rights (English)

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 2:a juli 2018, kl 11.00-12.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: An analysis of the the various forms of Islamic extremism and the values associated with each of its forms, and the relationship some of these values have with honor oppression. Omar Makram will also explore the mechanism by which the various forms of Islamic extremism operate in the western domain and how different actors in the west interact with this phenomenon, including politicians and other radical ideologies.

Samtalsledare: Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare Riksorganisationen GAPF

Paneldeltagare:

 • Omar Makram, föreläsare, Riksorganisationen GAPF
 • Devin Rexvid, föreläsare, forskare, Riksorganisationen GAPF

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Paneldebatt: Från ord till handling – Jämställdhet eller könsapartheid?

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 2:a juli 2018, kl 13.00-14.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: 2018 är valår. Partierna tävlar om att lova störst och mest. Men vi ställer oss frågan – vad kommer det att innebära i praktiken? Vilka konkreta åtgärder kan vi vänta oss i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck? För varje händelse som rapporteras via våra medier ser vi politiker förskräckas och säga att ”nu sätter vi ned foten mot HRV”, men om man inte motarbetar de destruktiva strukturer som ligger bakom, som uppfostrar nya företrädare för den här vidriga traditionen, så kommer vi att fortsätta begrava offer och plåstra om överlevare i decennium efter decennium. Vår fråga är alltså -vad kommer att ske efter valet 2018? Från ord till handling!

Moderator: Carolin Dahlman, politisk redaktör, Kristianstadbladet

Paneldeltagare:

 • Sakine Madon, politisk skribent, VLT
 • Juno Blom, riksdagskandidat, Liberalerna
 • Devin Rexvid, föreläsare, forskare, Riksorgansationen GAPF
 • Mikael Thörn, t f avdelningschef, Jämställdhetsmyndigheten

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Paneldebatt: Bortförda barn behöver hjälp NU – vad gör Sverige?

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 2:a juli 2018, kl 15.00-16.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Länsstyrelsen Östergötland har regeringens uppdrag att nationellt motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Till deras nationella stödtelefon ringer främst yrkesverksamma som behöver hjälp och rådgivning i frågor kring HRV. Man har under de fyra år stödtelefonen varit i bruk tagit emot samtal från 153 yrkesverksamma som berättat om unga som blivit bortförda/hållits kvar utomlands, under 2017 var antalet 56 personer och under de första tre månaderna 2018 har hela 18 personer vädjat om hjälp från utlandet till tidigare lärare och socialsekreterare. Det här rör sig om svenska medborgare, många födda i Sverige, som inget annat vill än att ta sig tillbaka till Sverige för att slippa undan tvångsgiften, könsstympning och/eller traditionell uppfostran på anstalt eller hos släktingar. Det finns ingen nationell kartläggning, men vi har belägg för att detta bara är toppen på ett isberg. GAPF har under åren hjälpt omkring 10 personer att återvända till Sverige. Det är skrämmande att se hur obefintligt stödet är för denna utsatta grupp från svenska staten, via UD, socialtjänst, polis. Vi vill veta vad som görs, dessa ungdomar behöver hjälp NU!!

Moderator: Cecilia Elving, styrelseledamot, Riksorganisationen GAPF

Paneldeltagare:

 • Jon Åström Gröndahl, enhetschef på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, Utrikesdepartementet
 • Juno Blom, samordnare på nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland
 • Gulan Avci, talesperson integrationsfrågor, Liberalerna
 • Anna Hedh, europaparlamentariker, jämställdhetsutskottet, Socialdemokraterna
 • Sara Mohammad, grundare och verksamhetschef, Riksorganisationen GAPF

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Filmvisning och diskussion: Mustang

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 1:a juli 2018, kl 16.30-18.30
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Mustang är en film från 2015 av den fransk-turkiska regissören Deniz Gamze Ergüven. Den handlar om fem systrars hårda uppfostran i en turkisk by vid Svarta havet. Filmen tilldelades priset för bästa manus vid Stockholms filmfestival 2015. Efter filmen följer diskussion.

Samtalsledare: Petra Kyllerman, verksamhetsutvecklare Riksorganisationen GAPF

Frågeställningar:

 • På vilket sätt kan man säga att Mustang liknar en saga?
 • Hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från mäns våld mot kvinnor – hur ser strukturerna ut? Utövare är både kvinnor och män, på vilket sätt skiljer sig våldet åt om det utförs av kvinnor respektive män?
 • Vad innebär Turkiets ökande islamifiering? Hur hänger den ihop med konservativa värderingar?
 • Finns det en risk att svenska tjejer med utländsk härkomst får sin frihet kringskuren på samma sätt som flickorna i Mustang?
 • Vad har samhället för ansvar för utsatta tjejer i Sverige?

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]


Tisdag 3 juli


Föreläsning och diskussion: Vad är egentligen identitetspolitik?

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3:e juli 2018, kl 11.00-12.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Vad är egentligen identitetspolitik, postmodernism och intersektionalitet? Varifrån härstammar dessa begrepp? Vad säger förespråkarna, vad har åstadkommits? Vad säger motståndarna, vad är baksidan av myntet? Är alla åsikter och värderingar lika mycket värda? Malcolm Kyeyune reder ut begreppen!

Föreläsare: Malcolm Kyeyune, debattör

Samtalsledare: Dennis Mohammad, student HHS, aktiv Riksorganisationen GAPF

Paneldeltagare:

 • Omar Makram, föreläsare, Riksorganisationen GAPF
 • Mustafa Panshiri, integrationsföreläsare, Kreativ integration
 • Sofie Löwenmark, oberoende kolumnist ledarsidan, Expressen
 • Malcolm Kyeyune, debattör

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Seminarium: Stoppa finansiering till odemokratiska organisationer

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3:e juli 2018, kl 13.00-14.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: I villkoren för statligt stöd till svenska trossamfund står att samfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar. Det ingår även tydligt ställda krav på ett aktivt arbete för ökad jämställdhet. Vi vet att vissa religiösa samfund som har tagit emot skattefinansierade medel inte uppfyller kraven. Genom offentliga bidrag legitimeras organisationer som samtalspartner och ses som representanter både för den egna gruppen men kan också få tillfälle att ta sig rollen som legitimt språkrör för en större bakomliggande grupp av icke-medlemmar.

Moderator: Jonas Lundgren, politisk sekreterare, Vänsterpartiet Huddinge kommun

Paneldeltagare:

 • Maria Stockhaus, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Per Strängberg, styrelseledamot, Riksorganisationen GAPF
 • Roger Haddad, riksdagsledamot, Liberalerna
 • Sara Mohammad, grundare och ordförande, Riksorganisationen GAPF

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Seminarium: Hur hindrar islamismen integrationen?

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3:e juli 2018, kl 15.00-16.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Sverige har under senare år tagit emot ett stort antal personer med härkomst i länder där politisk islam har makt. Integrationen är en av vår tids största och viktigaste utmaningar. På vilket sätt hindrar den politiska islamismen integrationen? Hur påverkar islamismen den demokratiska staten som bygger på fundamentet om allas lika värde och rättigheter? Hur påverkas jämställdheten? Hur breder islamismen ut sig och var ska vi sätta gränsen?

Moderator: Lars Åberg, journalist och författare

Paneldeltagare:

 • Rebecca Uvell, författare, samhällsdebattör och opinionsbildare
 • Omar Makram, föreläsare, Riksorganisationen GAPF
 • Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborg, Socialdemokraterna

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Partiledarutfrågning: Gustav Fridolin

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3:e juli 2018, kl 18:15-18:30
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a

Beskrivning: GAPF välkomnar Gustav Fridolin till en kort men intensiv utfrågning om hur Miljöpartiet kommer arbeta mot HRV om de hamnar i regeringsställning. Frågor som kommer att diskuteras är:

 • Ska barn verkligen tillåtas bli utsatta för religiös påverkan i skolan?
 • Hur ska vi skydda barn som är eller riskerar att bli bortförda?
 • Hur ser Miljöpartiet på finansiering till organisationer och religiösa samfund?
 • Hur ska kvinnlig könsstympning stoppas?
 • Varför tillåts manlig könsstympning?
 • Var står de i frågan kring barnäktenskap och polygami?
 • Hur ser de på särreglering och egen brottskod för hedersbrott?
 • Vad ska skolan, socialen och sjukvården göra?

Utfrågare: Maria Ludvigsson, journalist
Medverkande: Gustav Fridolin, partiledare, Miljöpartiet

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]


Onsdag 4 juli


Seminarium: HBTQ och heder – dubbel utsatthet

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 4:e juli 2018, kl 11.00-12.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner är ofta särskilt utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De flesta HBTQ-personer som lever i en hederskontext lever sitt liv i det dolda av rädsla för vad de skulle drabbas av om någon skulle få reda på deras hemlighet. Att vara bög, lesbisk eller transperson ses i de allra flesta fall som oacceptabelt och utsattheten blir dubbel. Samtidigt larmar många utsatta HBTQ-personer om att varken politiker, organisationer eller övriga samhället tar deras problem på tillräckligt stort allvar. Vad gör den svenska HBTQ-rörelsen och våra politiker för att uppmärksamma frågan? Är den högt prioriterad, försvinner den i mängden bland många andra eller är det så att den endast återfinns i policydokument? Vad behöver göras för att hjälpa de
utsatta?

Moderator: Dennis Mohammad, student HHS, aktiv Riksorganisationen GAPF

Paneldeltagare:

 • Anton Johansson, riksstyrelseledamot, Liberala studenter samt Goodwill Ambassadör GAPF 2018
 • Sara Mohammad, grundare och verksamhetschef, Riksorganisationen GAPF
 • Mikael Thörn, tf avdelningschef, Jämställdhetsmyndigheten
 • Andreas Hernbo, förbundsstyrelseledamot, RFSL

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Seminarium: Pojkars dubbla utsatthet

[infobox]

Arrangör: FreeZone och Riksorganisationen GAPF
Tid: 4:e juli 2018, kl 13.00-14.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Hur ser familjens roller ut i en hederskontext? Hur är det att växa upp som pojke i en familj som präglas av hedersnormer? FreeZone belyser i denna föreläsning hur pojkars utsatthet ser ut i en hederskontext. I ett efterföljande samtal kommer bl a Omar Makram från GAPF dela sin erfarenhet kring arbetet och utmaningarna med målgruppen pojkar som lever i en hederskontext.

Föreläsare: Viktoria Nordén, tf verksamhetsledare FreeZone

Moderator: Linn Ehde, projektledare och kommunikatör FreeZone

Paneldeltagare:

 • Omar Makram, föreläsare, Riksorganisationen GAPF

Länk: Facebookevent hos FreeZone

[/infobox]

Partiledarutfrågning: Jan Björklund

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 4:e juli 2018, kl 14.30-14.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a

Beskrivning: GAPF välkomnar Jan Björklund till en kort men intensiv utfrågning om hur Liberalerna kommer arbeta mot HRV om de hamnar i regeringsställning. Frågor som kommer att diskuteras är:

 • Ska barn verkligen tillåtas bli utsatta för religiös påverkan i skolan?
 • Hur ska vi skydda barn som är eller riskerar att bli bortförda?
 • Hur ser Miljöpartiet på finansiering till organisationer och religiösa samfund?
 • Hur ska kvinnlig könsstympning stoppas?
 • Varför tillåts manlig könsstympning?
 • Var står de i frågan kring barnäktenskap och polygami?
 • Hur ser de på särreglering och egen brottskod för hedersbrott?
 • Vad ska skolan, socialen och sjukvården göra?

Utfrågare: Maria Ludvigsson, journalist
Medverkande: Jan Björklund, partiledare, Liberalerna

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Seminarium: Identitetspolitiken – en offerindustri?

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 4:e juli 2018, kl 15.00-16.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Postmodernismen och identitetspolitiken har bidragit till utvecklingen av ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Men samtidigt går det inte att bortse från att ett av fundamenten i identitetspolitiken är att lyfta alla minoritetsgruppers rättigheter, även om dessa förtrycker värden som individuella rättigheter och jämställdhet. Vi uppmanar alla att ta av de postmodernistiska glasögonen och fundera – har ni skapat rättvisa eller en offerindustri? På vilket sätt har identitetspolitiken hjälpt offer för hedersrelaterat våld och förtryck? Har intersektionaliteten i själva verket motverkat kampen för allas rätt till ett värdigt liv, bl a genom att inte ens kunna diskutera de problem som finns, av rädsla för att peka ut vissa redan diskriminerade grupper? Samtidigt som personer inom vänsterrörelsen som lyfter frågan blir utfrysta.

Moderator: Lars Åberg, journalist och författare

Paneldeltagare:

 • Rebecca Uvell, författare, samhällsdebattör och opinionsbildare
 • Jenny Sonesson, ledarskribent, GP
 • Jonas Lundgren, politisk sekreterare, Vänsterpartiet Huddinge kommun
 • Gita Nabavi, partiledare, Feministiskt Initiativ

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]


Torsdag 5 juli


Ministerutfrågning: Lena Hallengren

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 5:e juli 2018, kl 09.15-09.30
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a

Beskrivning: GAPF välkomnar Lena Hallengren till en kort men intensiv utfrågning om hur Socialdemokraterna kommer arbeta mot HRV om de hamnar i regeringsställning. Frågor som kommer att diskuteras är:

 • Ska barn verkligen tillåtas bli utsatta för religiös påverkan i skolan?
 • Hur ska vi skydda barn som är eller riskerar att bli bortförda?
 • Hur ser Miljöpartiet på finansiering till organisationer och religiösa samfund?
 • Hur ska kvinnlig könsstympning stoppas?
 • Varför tillåts manlig könsstympning?
 • Var står de i frågan kring barnäktenskap och polygami?
 • Hur ser de på särreglering och egen brottskod för hedersbrott?
 • Vad ska skolan, socialen och sjukvården göra?

Utfrågare: Maria Ludvigsson, journalist
Medverkande: Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Socialdemokraterna

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Manifestation: solidaritet för slöjvägrarna i Sverige

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 5:e juli 2018, kl 13.00-14.00
Plats: kl. 13 vid Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Röster har höjts i åratal för att försvara kvinnors rätt att bära slöja i Sverige. Vi på GAPF undrar – vilka står upp för barns och kvinnors rätt att låta bli att bära slöjan? I många länder i Mellanöstern, senast i Iran, utsätter sig kvinnor för stora risker för att demonstrera mot slöjtvånget. Varför blundar feminister i Sverige för kampen mot den största symbolen för det patriarkala kvinnoförtrycket? Slöjan används inom islam för att dölja flickors och kvinnors hår och kroppar, man ger dem ansvaret att inte göra män sexuellt upphetsade. Logiken i att det är flickan/kvinnans ansvar att bära slöja för att inte locka män sexuellt är densamma som att en klädsel som inte skyler kroppen gör en flicka/kvinna medansvarig vid våldtäkt. GAPF vill genom den här manifestationen, ett demonstrationståg som går genom Visby, visa vårt stöd för flickor och kvinnors rätt att inte bära slöjan. Vi träffas utanför Galleri Gotland kl 13:00, GAPF delar ut demonstrationsmaterial.

Kontaktperson:

[/infobox]

Partiledarutfrågning: Annie Lööf

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 5:e juli 2018, kl 16.00-16.15
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a

Beskrivning: GAPF välkomnar Annie Lööf till en kort men intensiv utfrågning om hur Centern kommer arbeta mot HRV om de hamnar i regeringsställning. Frågor som kommer att diskuteras är:

 • Ska barn verkligen tillåtas bli utsatta för religiös påverkan i skolan?
 • Hur ska vi skydda barn som är eller riskerar att bli bortförda?
 • Hur ser Miljöpartiet på finansiering till organisationer och religiösa samfund?
 • Hur ska kvinnlig könsstympning stoppas?
 • Varför tillåts manlig könsstympning?
 • Var står de i frågan kring barnäktenskap och polygami?
 • Hur ser de på särreglering och egen brottskod för hedersbrott?
 • Vad ska skolan, socialen och sjukvården göra?

Utfrågare: Maria Ludvigsson, journalist
Medverkande: Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]


Fredag 6 juli


Seminarium: Oskuldskontroller och könsstympningar (HRV från den utsattas perspektiv)

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 6:e juli 2018, kl 11.00-12.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Socialstyrelsen räknar med att 38 000 könsstympade kvinnor, varav 8 000 minderåriga, lever i Sverige. Trots att vi har haft en lag mot kvinnlig könsstympning sedan 1982 har vi bara haft tre fällande domar. Samtidigt könsstympas fullt friska pojkebarn av religiösa och kulturella skäl. Oskuldskontroller betraktas av WHO som ett brott mot mänskliga rättigheter och påtvingade undersökningar är olagliga. Hösten 2015 besökte en ung kvinna och hennes faster ett antal läkare, av vilka tre erbjöd oskuldskontroller. Hur ser läkarkåren på detta? Vad vill de utsatta se för förändringar framåt? Hur kan vi skydda barn och unga mot kränkande övergrepp på deras kroppsliga integritet?

Moderator: Carolin Dahlman, politisk redaktör, Kristianstadbladet

Paneldeltagare:

 • Camilla Starck, läkare, debattör, Goodwill Ambassadör GAPF 2017, Riksorganisationen GAPF
 • Omar Makram, föreläsare och debattör, Riksorganisationen GAPF
 • Elin Karlsson, ansvarig för digitala frågor, tidigare ordf etik, Läkarförbundet

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]

Seminarium: HRV i den digitaliserade sjukvården – tillgänglighetens möjligheter och risker

[infobox]

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 6:e juli 2018, kl 13.00-14.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Digitaliseringen går i rasande fart, inte minst inom sjukvården och på apotek. Den nya tillgängligheten underlättar vår vardag, men kan samtidigt utgöra en risk för personer som lever i hederskulturen, t ex om släkten får tillgång till information om att dottern äter p-piller. Journalsystem på nätet bidrar till en effektivare vård men kan försätta redan utsatta personer i ännu större risk om familjemedlemmar kan se att en viss typ av undersökningar har genomförts. Sjukvårdspersonal måste få verktygen att se att en person lever i en hederskultur och hur man ställer frågor kring detta. Man behöver även få kunskap om hur journaler på nätet kan utgöra en stor risk för den här gruppen, hur man ska lägga in informationen för att den inte ska vara tillgänglig för de som har tillgång till inloggning.

Moderator: Camilla Starck, läkare, debattör, Goodwill Ambassadör GAPF 2017, Riksorganisationen GAPF

Paneldeltagare:

 • Elin Karlsson, ansvarig för digitala frågor, tidigare ordf etik, Läkarförbundet
 • Tara Twana, vice ordförande, Humanisterna
 • Caroline Szyber, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
 • Bitte Fritzson, enhetschef hälso- och sjukvårdsjuridik, Socialstyrelsen
 • Sara Mohammad, grundare och verksamhetschef, Riksorganisationen GAPF

Kontaktperson:

Länk: Programpunkten i Almedalsprogrammet

[/infobox]


Almedalen
 

Last updated: juli 20, 2018 at 13:12 e m