GAPF får utmärkelsen Årets Väckarklocka

Under söndagen tog GAPF emot Elin Wägner-sällskapets utmärkelse Årets Väckarklocka, för GAPFs arbete ”att synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige”.

Som GAPFs grundare och ordförande Sara Mohammad själv uttrycker det kommer organisationen ”självklart att använda väckarklockan för att väcka den nya regeringen”.

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Sedan 1993 delar Elin Wägner-sällskapet ut ÅRETS VÄCKARKLOCKA till enskilda eller organisationer som arbetar i Elin Wägners anda.

Sara Mohammad tog tillsammans med Sabina Landstedt, samordnare för stödverksamheten, emot utmärkelsen och föreläste sedan under 45 minuter kring verksamheten, framtidsvisioner och även vilka utmaningar hon möter i sitt arbete.

Motivering till Årets Väckarklocka 2018:
Patriarkala strukturer har påverkat främst kvinnors livsvillkor under olika tidsepoker och kulturer. Elin Wägners liv och författarskap ger exempel som fortfarande lever kvar, kanske särskilt för kvinnor och ungdomar där hemlandets gamla strukturer följt med till det nya landet. Med FNs Deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen som värdegrund arbetar GAPF sedan 2002 för att synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.