Utbildning för stödpersoner och volontärer

Vill du dela med dig av din tid till någon som behöver den?

 

På GAPF får vi varje vecka in flera fall där ungdomar, kvinnor och män på olika sätt känner sig begränsade, utsatta, förtryckta och/eller hotade av sin egen familj. På GAPF hjälper vi personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck genom bland annat rådgivning, psykiskt och juridiskt stöd samt kontakt med myndigheter.

En stödperson stöttar de utsatta på olika sätt. Framförallt handlar det om att ha ett lyssnande öra men det förekommer även fall där det behövs ytterligare stöd, som till exempel att hjälpa till med praktiska omständigheter såsom att ta kontakt med aktuella aktörer (socialtjänst, polis etc). Stödpersonen sätter själv upp ramarna och målet med stödet tillsammans med den utsatta, i samråd med GAPFs samordnare för stödverksamheten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Utifrån detta arrangerar man själv träffarna. Det kan t.ex. handla om att kunna fika, gå på bio, närvara under pågående rättegång, vara stödperson vid Migrationsverket/Migrationsdomstolens pågående utredning om den utsattas asylansökan, följa med GAPFs årliga sommarläger för utsatta personer, chatta med utsatta eller bara samvaro med lyssnande öron.

Specificera krav?

Vi kommer att utbilda stödpersonerna, så det är inget krav på tidigare utbildning. Kunskaper eller erfarenheter som socialarbetare, jurist, kvinnojours arbete eller kunskaper om mänskliga rättigheter deklarationer hederskultur/hedersförtryck är meriterande.

Stödverksamheten bygger på att den/de som ställer upp som stödpersoner är myndiga personer som har:

  • Är redan GAPFs medlem/ eller kan tänka sig att bli medlem hos GAPF
  • Genuint intresse av att vilja stöda de utsatta
  • Stabil livssituation
  • Vilja att förbinda sig och samarbeta
  • Tystnadsplikt
  • Möjlighet att chatta med de utsatta minst en kväll per månad
  • Möjlighet att ställa upp utan ekonomisk ersättning
  • Kan vara kontaktperson gentemot myndigheter vid behov (EJ krav)
  • Kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret

Hur mycket tid behöver jag erbjuda till en utsatt person?

Ca 12 dagar under ett år. Tiden kan variera från några timmar till en dag/några intensiva dagar eller någon gång i månaden, det varierar från fall till fall. Plats för träffar kommer att planeras med stöd av GAPF utifrån säkerhetsperspektivet.

Till den som vill dela med sig av sin tid och bli stödperson erbjuder vi utbildning. Grundkursen är konkret och ger en bild av vad stödverksamheten innebär och inkluderar även utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Utsattas behov och situation står i fokus. Att gå en utbildning innan man inleder sitt uppdrag ger en bättre start och en större säkerhet till den utsatta men även kring uppdragets innehåll och gränsdragning. Vi ordnar också nätverksträffar och erbjuder fortbildningsmöjligheter.

När: 10-11 nov 2018
Var:Stockholm, exakta adressen meddelas i samband med intagningen.

Hur kan jag anmäla mitt intresse

Är du ung vuxen och är redo att dela med dig av din tid till någon som behöver den? Skicka ditt intresseanmälan inklusive ett personligt brev och CV.

Anmälan ska skickas senast den 25 okt till: anmalan@gapf.se

Hjärtligt välkomna!