GAPF välkomnar beslut om förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

”Det är tack vare ideella organisationers kamp som GAPF, tillsamman med några myndigheter och politiker som har drivit frågan i många år, som vi äntligen når resultat. Det här är en efterlängtad lag med barnets bästa i centrum.” Det säger Sara Mohammad, verksamhetsansvarig för riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime.

De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet.

”Beslutet välkomnas av oss, eftersom vi arbetar med frågor som berör främst barn och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Äntligen tar Sverige ställning utifrån barnets bästa och markerar mot barnäktenskap”, säger Sara Mohammad.

Sara Mohammad ser inga stora brister i förslaget, men tillägger att det är upp till rättsväsendet att se till att fokus hamnar på rätt saker. ”Det får inte bli så att man jagar 70-åringar som blev bortgifta för 60 år sedan, om de inte själva vill driva det.

Fokus måste ligga på att skydda barn från barnäktenskap. Vi måste skydda flickor från att bli mammor när de själva är barn, för att inte beröva dem på deras framtid” säger hon.

GAPF arbetar nu vidare för att förverkliga flera politiska beslut kring åtgärder mot hedersbrott. Detta inkluderar bland annat hedersbrott som egen brottsrubricering i brottsbalken, tillsammans med förbud mot slöja för barn.

 

Vid intervjuförfrågan eller ytterligare information, kontakta gärna GAPFs kansli: 08-7116032