Kostnadsfri utbildning 1-2 december

Kostnadsfri utbildning hos GAPF den 1 – 2 dec!

Nu anordnar GAPF tre halvdagsutbildningar till dig som vill lära dig mer om mekanismer bakom hedersvåld och förtryck. Du kommer få lära dig om argumentation och hur man bäst bemöter motargument genom GAPFs handbok ”Bra svar på svåra frågor” men du kommer också få lära dig om hur du kan väcka engagemang och aktivism genom medlemsrekrytering. Till dig som är stödperson och som är intresserad av att engagera dig i vår chattverksamhet erbjuder vi även en chattutbildning.

Under första helgen i december arrangerar GAPF utbildningstillfälle där vi erbjuder vidare kunskap inom frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck. Lördagen den 1 dec kommer bestå av två halvdagsutbildningar — en utbildning på förmiddagen med argumentationsteknik på schemat, och en utbildning under eftermiddagen med medlemsrekrytering på schemat. Inför lördagen är samtliga medlemmar välkomna att inkomma med anmälan, medan utbildningstillfället på söndagen riktar sig specifikt till våra stödpersoner som är intresserade av att engagera sig i GAPFs chattverksamhet.

Argumentationsteknik – Bra svar på svåra frågor
Den första halvdagsutbildningen under lördagen den 1 dec ägnar sig åt argumentationsteknik och ger dig en inblick i vilka motargument som du kan tänkas möta när du bedriver frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen riktar sig till samtliga medlemmar. Hur bemöter man kulturrelativism? Hur kan man argumentera emot slöja på barn och könsseparatism i dagens debattklimat? De inbjudna föreläsarna är sakkunniga i frågan och kommer ge dig rätt kommunikationsverktyg för hur du kan bemöta argument och motargument på bästa möjliga sätt. Desto mer kunskap du besitter om GAPFs verksamhet och GAPFs kärnfråga – desto tryggare blir du i att argumentera kring frågan.

Medlemsrekrytering – så blir vi fler!
Under andra halvdagsutbildningen på lördagen den 1 dec kommer du bland annat att få lära dig att väcka engagemang och aktivism genom praktiska och strategiska verktyg som används vid medlemsrekrytering. Hur blir vi starkare och hur blir vi fler? Föreläsarna kommer prata om hur du lyckas värva medlemmar men också hur du som medlem representerar GAPF bakom våra informationsbord i olika sociala evenemang. Även denna utbildning riktar sig till samtliga medlemmar.

Chattutbildning för stödpersoner

Den tredje halvdagsutbildningen på söndagen den 2 dec riktar sig specifikt till stödpersoner och kommer fokusera på GAPFs nylanserade chattverksamhet. Som stödchattare kommer du i direkt kontakt med hedersutsatta personer och du arbetar för att ge stöd och hjälp för den utsatta. Det är därför viktigt att du som stödchattare känner att du har både tid och motivation till att utföra det viktiga arbete som rollen innebär. Utbildningen hjälper dig att chatta med kvalitét utifrån ett säkerhetsperspektiv för dig själv och de utsatta. Dator och datavana är en förutsättning för rollen då datorn används som främsta redskap. Som stödchattare förväntar vi oss att du kan ägna minst 3 timmar per vecka/varannan vecka åt det ideella arbetet som schemaläggs under kvällstid. Om du saknar möjlighet att vara aktiv kommer du att strykas som stödchattare.

Anmälan till utbildning
Du som medlem/volontär/stödperson kan anmäla ditt intresse inför den 1 dec genom att skicka ett mail till: anmalan@gapf.se senast den 26 nov om du önskar att närvara på någon eller båda utbildningarna den 1 dec. Du som är medlem och som önskar att bli volontär kan inkomma med en personlig presentation av dig och en motivering till varför du vill engagera dig. När du har anmält dig kommer vi att gå igenom alla anmälningar. Då antalet platser är begränsat är det först till kvarn som gäller.

Du som är utbildad stödperson behöver inte inkomma med personligt brev då vi redan mottagit era personliga brev sedan tidigare. Du som stödperson kan anmäla ditt intresse till chattutbildningen inför den 2 dec genom att maila: anmalan@gapf.se senast den 26 nov. I mailet bör det även framgå om du önskar att närvara även under lördagen där utbildningarna berör argumentationsteknik och medlemsrekrytering.

Notera att anmälan är bindande. Om man anmält sig men får förhinder är det viktigt att informera oss om detta, annars blir vi tvungna att debitera för utbildningshelgens kostnader.

Praktikaliteter
Var?
Stockholm.

När?
Lördag den 1 dec: 09:00 – 13:00 • Tema: Argumentationsteknik.
Lördag den 1 dec: 13:30 – 17:30 • Tema: Medlemsrekrytering.
Söndag den 2 dec: 09:00 – 13:00 • Tema: Chattverksamheten för stödpersoner.

Viktigt! Utbildningarna kommer arrangeras i Stockholm. GAPF betalar transportkostnader om du önskar att närvara men inte är bosatt i området. Om ni har möjlighet att samåka i bil/minibuss är det uppskattat. GAPF betalar då milersättning. Åker du tåg har vi på GAPF möjlighet att boka din resa i förväg. GAPF behöver då veta följande i tid:

  • Din e-postadress
  • Ditt mobilnummer
  • Ditt fullständiga namn
  • Vilka tider som du önskar att resa och från vilken stad

GDPR
Riksorganisationen GAPF fotograferar och filmar för kommunikation om vår verksamhet bland annat i sociala medier. Närvarande under utbildningshelgen innebär ett medgivande till medverkan i fotografier och filmat material.

Bli medlem på gapf.se/bli-medlem om du inte redan är medlem idag. För dig som är intresserad av att bli stödperson framöver, håll utkik i våra digitala kanaler och mailutskick! Vi anordnar regelbundet utbildningar för stödpersoner.

Hjärtligt välkomna!