Sara Mohammad talade om hedersförtryck under FN-dagen mot rasism


Rasism motarbetas bäst genom inkludering och respekt för mångfald. Hedersförtryck är dock inget som kan accepteras i ett öppet och jämlikt samhälle. Sara Mohammad har därför bjudits in för att kommunfullmäktige ska få höra henne berätta om den svåra balansgången mellan respekt för andra kulturer och kravet på att värna enskilda människors grundläggande rättigheter och friheter.

GAPFs grundare och ordförande Sara Mohammad höll under gårdagen tal om GAPFs verksamhet och hedersförtryck under mötet med Uppsala Kommunfullmäktige med anledning av FN-dagen mot rasism. Mycket har hänt i debatten, men faktum är att fler barn och unga utsätts för könsstympning och tvångsgifte idag än för 26 år sedan.

Sara Mohammad och Glöm Aldrig Pela och Fadime har länge arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck.